Tillitsvalgt om NTS-kampen: – På grensa til uprofesjonelt og svært uheldig

Nyheter
0

– Smått ironisk av eierne.

Nå gjennomsyres arbeidshverdagen av eiernes kamp om makt og posisjoner, mener tre sentrale tillitsvalgte i NTS, ifølge NT24.

– Vi er på ingen måte ute etter å ta parti i det som nå utspiller seg på eiersida i konsernet, for vi vet for lite om hvilke motiver og intensjoner de ulike aktørene har. Samtidig føler vi at tida er inne for å minne om at situasjonen preger svært mange mennesker, sier Per Helge Westermann som er tillitsvalgt for de ansatte som tilhørte Midt-Norsk Havbruk.

Frem og tilbake
Mowi meldte seg på i kampen om NTS mandag morgen.

Da hadde de såkalte opprørerne i selskapet, tre dager før, blitt nedstemt med knappest mulig margin i sitt forsøk på å kaste største eier Helge Gåsø ut av styret. Dagen etter fremmet opprørerne nok et krav om ekstraordinær generalforsamling, med begrunnelse i formelle feil ved fullmakter og dagsorden.

Helge Gåsø.(Foto: Steve Hernes).

NTS’ største eier, Helge Gåsø, anser det som «litt spesielt» at NTS-utbryterne møtte opp på fredagens generalforsamling med to rådgivere fra meglerhuset Carnegie.

– Jeg kjemper for de 1.200 ansatte som føler stor uro i forbindelse med denne kampen, sa Helge Gåsø til iLaks like etter generalforsamlingen fredag.

Grenser til uprofesjonelt
– Det som skjer i selskapet skaper voldsom uro, usikkerhet og mistrivsel blant de ansatte. Problemet er at vi får svært lite informasjon om hva som skjer. Jeg synes at det er på grensa til uprofesjonelt og svært uheldig at eierne lar det eskalere på denne måten, sier Arve Lundring, tillitsvalgt i SalmoNor.

Jo-Amund Granheim. Foto NNN Trøndelag.

– Jeg tror jeg snakker for de aller fleste når jeg sier at de ansatte er veldig usikre. Det lokale eierskapet blir ofte trukket fram som en suksessfaktor, også av eierne.

Derfor er det smått ironisk at noen av eierne går til en norskkypriotisk skipsreder med kontoradresse i London, sier Jo-Amund Granheim, tillitsvalgt ved lakseslakteriet Salmosea til NT24.

Som iLaks tidligere har rapportert, er de største favorittene til å få tilslaget på NTS de store oppdretterne som har finansielle muskler til det og samtidig kan hente ut operasjonelle synergier.

Først i køen står nå Mowi. Like bak ligger navn som SalMar, Lerøy og Cermaq.