Tidoblet omsetningen på to år

Nyheter
0

Solid vekst i Laksesystemer.

Siden oppstarten i 2019 har Laksesystemer hatt sterk etterspørsel etter teknologi til landbasert oppdrett. Selskapets driftsinntekter endte i 2021 på 41,4 millioner kroner, en økning på 122 prosent fra 2020. Årsresultat etter skatt endte på 336.000 kroner.

– Vi må være ærlige og si at vi ble litt overrasket over den enormt gode mottakelsen vårt selskap har fått og den høye etterspørselen etter våre produkter og tjenester, sier daglig leder Ole Gabriel Kverneland i en pressemelding.

Styrket
– Gjennom hele 2021 har vi derfor hatt hovedfokus på å styrke organisasjonen for å møte den allerede høye etterspørselen. Dette innebærer at vi har styrket organisasjonen med ni ansettelser siden starten av 2021, men også at vi har knyttet til oss mange nye samarbeidspartnere og leverandører som kan hjelpe oss med å utvikle selskapet i riktig retning, sier han.

– Den landbaserte delen av akvakulturnæringen har hatt en enorm utvikling de siste årene, og det er ingen tvil om at det har vært et stort behov for teknologiutvikling. Vi har valgt å investere i videreutvikling av selskapet på alle områder for å forsøke å fylle noen huller i markedet som oppstår i en næring som vokser så fort som det landbasert oppdrett har gjort. Det beskjedne resultatet bærer helt klart preg av betydelige investeringer for å kunne kapitalisere på mulighetene i markedet.

Les også: Ny allianse vil spesialisere seg på autonom fôring i landbasert oppdrett

Satser på service
Et viktig satsingsområde for Laksesystemer er service. Mye av utstyret som brukes i landbasert oppdrett i dag kommer fra utlandet og kanskje i særdeleshet fra Danmark.

– Leveringstid er svært viktig for våre kunder og vi har derfor en klar ambisjon om å bygge opp en serviceavdeling som både har materiell og personell til å hjelpe på en rask og effektiv måte. Sammen med søsterselskaper i Fjøssystemer bygger vi opp servicepunkter spesialisert på landbasert akvakultur i første omgang i Trøndelag og i Rogaland, sier Kverneland videre.

Store forventninger til kunstig intelligens
– Noe av det vi har størst forventninger til i tiden fremover er den nye kunnskapen vi kan tilegne oss gjennom bruken av kunstig intelligens. Det er virkelig fasinerende å se hvordan det er mulig å overvåke fiskens adferd og appetitt gjennom hele døgnet og hvordan denne kunnskapen kan brukes til å fôre fisken på en helt annen måte enn tidligere, fortsetter han.

– Erfaringer så langt viser at fiskens appetitt varierer sterkt gjennom døgnet, og at vi ved bruk av kunstig intelligens kan eliminere underfôring og redusere overfôring, sier Kverneland.

Foto: Laksesystemer