– Tiden er moden for å gå bort fra bruk av rensefisk i laksemerder

Nyheter
3249

Mattilsynet mener oppdrettere må ta store grep for å få ned dødeligheten hos rensefisk. Dyrevernalliansen på sin side synes nok er nok, og vil ha slutt på bruk av lusespiseren i oppdrettsmerder.

I 2018 gjennomførte Mattilsynet et eget prosjekt på rensefisk, der de førte tilsyn med oppdrettere, fiskere og brukere av rensefisk. Tilsynskampanjen kom i kjølvannet av en innstramming av regelverket for rensefisk.

Elisabeth Wilmann. FOTO: Stian Olsen

– Mattilsynet har fått varsler om og hatt mistanke om høy dødelighet hos rensefisken. Problemet har vært mangel på gode data på tilstanden for rensefisk blant annet fordi det tidligere ikke var krav om å rapportere dødelighet på rensefisk i matfiskanlegg. Vi har ønsket oss en bedre oversikt, og derfor strammet vi inn og konkretiserte hvilke deler av regelverket som gjelder for rensefisk. Dette ble gjort i samarbeid med NFD, sier direktør for avdeling fisk og sjømat i Mattilsynet, Elisabeth Wilmann, til iLaks.

Sluttrapporten fra tilsynet skulle egentlig kommet allerede våren 2019, men har tatt lengre tid enn planlagt.

– Rapporten blir publisert i løpet av de nærmeste ukene. Den har blitt forsinket blant annet på grunn av at vi ville vente på analysen av dødelighetsdataene som kom i høst, sier Wilmann.

Vil fjerne rensefisken fra merder
Selv om rapporten ikke ennå er publisert, har det kommet små drypp fra den, blant annet under Lusekonferansen i Trondheim i forrige uke.

– Resultatene fra kampanjen viser at oppdretterne gjør mye godt arbeid for å ta vare på rensefisken, men at det fremdeles dør for mye fisk. Dette kan ikke fortsette og vi kommer til å følge opp med tilsyn fremover. Samtidig er oppdretterne nødt til å gjøre store grep for å få ned dødeligheten. Dyrevelferdsloven gjelder også for rensefisk, og oppdretterne har ansvar for å behandle rensefisken slik at den holdes frisk, ikke blir skadet og dør, sier Wilmann til iLaks.

Trygve T. Poppe, som er professor emeritus fra NMBU Veterinærhøgskolen, uttalte før jul til Dagens Næringsliv at 150.000 rensefisk dør hver eneste dag. Poppe tok også i 2017 et kraftig oppgjør med hvordan oppdrettsnæringen behandler lusespiseren.

Reagerer gjør også zoolog og vitenskapelig rådgiver i Dyrevernalliansen, Susanna Lybæk.

– Nå har vi holdt rensefisk i stor skala i omtrent et tiår, og det er ubehagelig å anerkjenne at næringen fremdeles ikke oppfyller kravene i dyrevelferdsloven. Havforskningsinstituttets risikorapport slår fast at velferden til rensefisk er dårlig. Vi har lukket øynene for rensefiskens lidelse, og tiden er moden for å gå bort fra bruk av rensefisk i laksemerder, sier Lybæk til iLaks.

Rognkjeks er en populær rensefisk: FOTO: PatoGen

– Vil jobbe for et paradigmeskifte i norsk fiskeoppdrett
Lybæk viser til at det er mange avvik, som er kommet fram under tilsynskampanjen til Mattilsynet. I settefiskanlegg som produserer rensefisk hadde to tredeler anleggene avvik, mens det var avvik i hvert fjerde matfiskanlegg.

– Det er ubehagelige funn, men dessverre ikke overraskende, sier hun, og legger til at det heller ikke kommer fram hvorfor fisken dør.

Lybæk er klar på hva Dyrevernalliansen kommer til å gjøre når rapporten endelig foreligger.

– Vi kommer til å bruke rapporten for å jobbe for et paradigmeskifte i norsk fiskeoppdrett. Vi i Dyrevernalliansen forventer at resultatene skal føre til konsekvenser for de selskapene som bryter loven. Samtidig er det soleklart at problemene stikker dypere enn enkeltavvik, sier hun, og gjentar at dagens bruk av rensefisk er uakseptabel og i strid med dyrevelferdsloven.

Susanna Lybæk. FOTO: Ihne Pedersen

– En stor skam
Hun viser til at alle i næringen er enige i at dødeligheten er altfor høy, men at den ikke har klart å håndtere den på en ordentlig måte. Hun mener næringen lager «et paradis for lakselus».

– Problemene må tas tak i og næringen må forebygge. Vi har en oppdrettsnæring som er utrolig tilpasningsdyktig og veldig kapitalsterk. Men vi ser også at næringen har feilet når det kommer til å forebygge og finne alternative løsninger. Vi vet den har vokst raskt, og ikke holdt tritt med miljøet og biologien, sier Lybæk.

Hun mener Mattilsynet setter krav til næringen, men at disse ikke blir fulgt opp.

– Vi kommer til fortsette å jobbe for at Mattilsynet skal ta det i dette.

Lybæk er også frustrert over den lange tiden det har tatt med å få utgitt rapporten.

– Vi synes det er en stor skam at den er så forsinket mens rensefisk i mellomtiden lever og dør i norske merder, avslutter hun.