Ti prosents økning i fôrsalget pumper opp biomassen

Nyheter
804

Fiskebeholdningen i sjøen er fire prosent tyngre enn hva den var for 12 måneder siden.

796.000 tonn ble laksebiomassen i norske oppdrettsanlegg målt til ved utgangen av september. Det er en økning på fire prosent år over år, viser en oversikt utarbeidet av Sjømat Norge.

Hoveddriveren var økt fôring. I løpet av september, som er høysesong for fôring av fisk, ble det solgt 224.000 tonn fiskefôr. Det er en oppgang på ti prosent mot september ifjor.

Til sammenligning ble det eksportert 129.000 tonn laks i løpet av denne måneden, en økning på tre prosent fra 2019.

Når det fôres vesentlig mer enn det tas ut fisk, vil biomassen bli tyngre.

Idet laksebiomassen eser ut, innebærer det at det vil bli mer fisk å selge i månedene som kommer. Denne fisken kommer ut i et presset og svakt laksemarked, preget av store nedstengninger i det såkalte Horeca-segmentet (hotell, restaurant og catering – red. anm.). iLaks rapporterte fredag de laveste laksepriser som er registrert siden 2015.