Teknisk feil stoppet Cermaqs semi-lukkede anlegg i Canada

Nyheter
0

Vannkvalitetsproblemer påvirket fiskens ytelse og resulterte i dødelighet.

I august 2020 begynte Cermaq Canada å teste et semi-lukket anlegg for lakseoppdrett på lokaliteten Millar Site i Clayoquot Sound, Vancouver Island, på den canadiske vestkysten. Dette systemet bruker et fleksibelt polymermateriale for å danne en ugjennomtrengelig barriere mellom en tradisjonell notmerd og havet for å stoppe samspillet mellom vill og oppdrettet laks, herunder overføring av lakselus.

Formålet med forsøket var å vurdere gjennomførbarheten av systemet i canadiske farvann og å sammenligne hvordan fisk vokste i dette kontra tradisjonelle merder i nærheten. Selskapet var i tredje fase av sin firetrinns forsknings- og utviklingsprosess da det oppstod en feil som påvirket vannkvaliteten til systemet.

Utfordringer
– SCCS (semi-lukket anlegg – red. anm.) er umoden teknologi under utvikling. Derfor er det ikke overraskende at når du prøver ny teknologi, vil du støte på utfordringer, sier Peter McKenzie, direktør for fiskehelse i Cermaq, i en pressemelding.

– Dette var vårt første forsøk på å oppdrette fisk av varierende størrelse i et semi-lukket miljø, og dessverre på grunn av vannkvalitetsproblemer ble fiskens ytelse påvirket og resulterte i fiskedødelighet.

Dette semi-lukkede anlegget, produsert av FiiZK, har allerede blitt testet med hell i norske farvann av Cermaq Norge. I disse testene vokste fisken raskere og hadde bedre generell ytelse enn i tradisjonelle merder, har David Kiemele, administrerende direktør i Cermaq Canada, tidligere uttalt.

Illustrasjon: Cermaq

Ingen tegn til sykdom
Testingen var opprinnelig forventet å løpe frem til sommeren 2022, da fisken ville nå slaktestørrelse. Men miljøovervåking og fiskehelseprøvetaking gjennomført i hele forsøket indikerte vannkvalitetsstressorer i semi-lukkede merder.

Disse prøvene viste imidlertid ingen tegn til sykdom på fisken.

Etter beslutningen om å stoppe forsøket, ble den gjenværende friske fisken i forsøket slaktet ut for å unngå ytterligere komplikasjoner. Kontrollmerdene på lokaliteten ble ikke påvirket av vannkvalitetsproblemet.

Forbedre
Til tross for at testen ikke ga det ønskede resultat, har den hjulpet selskapet med å samle verdifulle data.

– Vi har lært mye av denne erfaringen, og selv om denne første forsøket ble avsluttet, var grunnen til at vi fortsatte med forsøket i fjor høst for å lære å oppdrette forskjellige størrelser fisk i dette systemet, sier Kiemele.

– Vi har tilegnet oss viktig teknisk og operativ kunnskap og vil bruke dette til å forbedre SCCS-ytelsen i canadiske farvann.