Tar til orde for gjennomgang av produksjonsfisk-utfordringene: – Hva er det vi styrer med?

Nyheter
0

Bodø-eksportør ønsker seg bredt ordskifte og kritisk gjennomgang av verdikjeden.

Daglig leder, Ole Kristian Kjellbakk, hos Bodø-eksportøren Fram Seafood, uttrykte tidligere i år bekymring for at det var for enkelt å jukse med eksport av skadet fisk, såkalt produksjonsfisk. Selv om det verste trykket har gitt seg, tror han ikke problemene løst. Det er fremdeles mye ubalanse i markedet.

– Jeg tror at det ennå er et problem. Det største problemet er kanskje at man har tatt luven av og ødelagt hele ferskmarkedet vårt. Nå selges helfisk dyrere enn det fileten går for. Det er spesielt, sier han til iLaks.

Les også: Roper varsku: – Det lønner seg å jukse

Innfrysing gir ubalanse
Et av tiltakene som er blitt gjort er å fryse inn fisk. Men dette er ikke uproblematisk. Etter Kjellbakk sin vurdering er ikke kapasiteten til å fryse inn fisk stor nok.

– Vi må huske på at vi har tatt ned frysekapasiteten i Norge, stort sett over alt. Og kanskje det er en ting som bør tenke litt på å ta tilbake, for å jevne ut de produksjonsulikhetene som vi har i løpet av året, spør han seg.

Kjellbakk tror dermed at innfrysing av fisk med dagens frysekapasitet bidrar til at ubalansen i markedet vedvarer.

– Du får egentlig et supplysjokk til tider, tre-fire måneder, og så plutselig er det manko resten av tiden, mener han.

Bilde fra Permanors fryselager i Haugesund. Foto: Håkon Nordvik

Ubesvarte spørsmål
Eksportøren mener at tiden er moden for å se nærmere på verdikjeden og hvordan prosessene kan bli enda bedre. I den sammenheng vil han ha flere stemmer inn, både i et ordskifte, men også for å gi innsikt.

– Her hadde det vært interessant å få løftet frem flere deler i næringen, som er virkelig er gode på sine ting, innenfor både ernæring og fiskehelse, sier han.

Han tror det kan være fornuftig å bruke tid på å svare på en del spørsmål.

– Hva er det vi styrer med? Hvorfor har vi så mye produksjonsfisk? Hva er det vi kan gjøre annerledes?

Les også: Foreslår å løse «prodfisk»-trøbbelet med tollfri EU-adgang for foredlet fisk

Mulighetsrom
Selv om Kjellbakk fortsatt opplever krevende tider i markedet ser han likevel lyspunkter. Særlig innen filetering og foredling.

– Nå blir det jo satt i gang en del filetprosjekter. Sør i Norge har det åpnet tre fabrikker allerede. Og den fjerde har vel Grieg annonsert at de skal sette opp, også. Og det på veldig kort tid, påpeker han.

Les også: Grieg Seafood vil føre opp foredlingsfabrikk i skreddersydd nybygg på Gardermoen

Fram Seafood-sjefen en tror det ligger til rette for ytterligere vekst i denne delen av verdikjeden.

– Det er mange år siden at det var arbeidskraften som gjorde at det ble så dyrt å gjøre dette i Norge. Mye av det gjøres med maskiner, uansett, slår han fast.

Filetlinjen i Laksefabrikken på Marøya ved Rørvik. Foto: SinkabergHansen

Fri barneoppdragelse?
Men det er likevel et par ting som Kjellbakk sliter med å forstå. I flere saker har Mattilsynet nøyd seg med å veilede eksportører som er blitt tatt for brudd på fiskekvalitetsforskriftens krav om feilretting av produksjonsfisk. Dette undrer ham.

– Det er jo ingenting! Det er jo et lett dask på lanken om at dette må du ikke gjøre igjen. Helvete, det er jo nesten som fri barneoppdragelse, sier han oppgitt.

Kjellbakk har heller ikke latt seg overbevise av dem som hevder at de ikke kjenner regelverket eller ikke har etablert påkrevde rutiner for å ivareta dem.

– Har du ikke kontroll på rutinene på akkurat det? Sorry Mac, det tror jeg ikke noe på. Du er fullt klar over hva du har gjort. Du ble sikkert stresset og du tok en risk. Men ikke si at det ikke var på grunn av at det ikke var under kontroll!