Taper 170 millioner kroner årlig på biomassenedtrekk

Nyheter
0

Rødt trafikklys koster flesk.

I begynnelsen av juni ble det kjent at regjeringen ga rødt trafikklys og seks prosent biomassereduksjon for oppdretterne mellom Karmøy og Stad. Lusenivået i sjøen var for høyt.

Les også: To røde og tre gule produksjonsområder i ny trafikklysregulering

– Dette er jo det andre nedtrekket vi får i produksjonsområde 4, og et totalt nedtrekk på 12 prosent. Helt enkelt betyr det at vi har 12 prosent lavere produksjon å forsvare våre faste kostnadar med, sier Ola Braanaas, administrerende direktør og eneeier i Firda Seafood, til Nordhordland.

– Vi estimerer at nedtrekket totalt utgjør 2.400 tonn tapt produksjon. Dette svarer til et tap i omsetningen på nærmere 170 millioner kroner årlig.

Han legger til at selskapet mister fire fulle arbeidsuker for 80 ansatte ved slakteriet på Byrknesøy, og står fare for å måtte bryte inngåtte leveringsavtaler med kunder.

Braanaas mener kombinasjonen av nedtrekk og regjeringens skattepolitikk trolig vil føre til en omstrukturering i næringen, med salg av de mindre selskapene til børsnoterte aktørar og økt andel utenlandsk eierskap.

Sammen med 24 andre vestlandsoppdrettere har Firda Seafood saksøkt staten for biomassenedtrekket. Oppdretterne mener at faktagrunnlaget for vedtaket ikke holder mål.

I mai tapte oppdretterne en ankesak til Gulating lagmannsrett. Tre dager etter kjennelsen vedtok oppdretterne å anke saken til Høyesterett.