Vestlandsoppdretterne anker sak mot staten til Høyesterett

Nyheter
0

Etter tap i ankesaken i Gulating lagmannsrett anker nå de 25 oppdretterne saken om trafikklys-systemet til Høyesterett.

Oppdretterne mener det har vært feil rettsanvendelse og saksbehandling, og ønsker at dommen oppheves for ny behandling i lagmannsretten i følge ankepapirene. Rettsforhandlingene gikk i månedsskiftet januar/februar i år, og endte i en enstemmig avgjørelse mot oppdretterne.

Bakteppet for saken er at staten vedtok at oppdretterne i PO4, produksjonsområdet mellom Nordhordland og Stad måtte redusere mengden fisk de hadde i sjøen med seks prosent. Dette var basert på høye lusenivåer, som var satt som miljøindikator, og dermed fikk området rødt lys i trafikklys-systemet.

Disse nivåene er basert på Havforskningsinstituttet (HI) sine rapporter og faglige arbeid med å undersøke vill laks i området.

Les også: Nå er HIs troverdighet på blokken

Denne reduksjonen har medført et milliontap for oppdretterne, som mente at faktagrunnlaget bak avgjørelsen ikke holdt mål. Ankesaken kom opp etter at de 25 oppdretterne i fjor vinter tapte i Sunnfjord Tingrett.