SV og Rødt vil fjerne bunnfradraget

Nyheter
0

Finanskomitéen har lagt frem sin innstilling til lakseskatt. Flere partier har kommet med merknader.

Ikke overraskende har Rødt og SV fremmet forslag om en skattesats på 48 prosent. De har også foreslått fjerning av bunnfradraget i sin helhet.

I finanskomitéens innstilling har SV og Rødt sørget for en protokollering om dette:

«Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Rødt viser til egne merknader i Innst. 372 L (2022–2023) punkt 2.6 om skattesats og punkt 2.10 om bunnfradrag. Disse medlemmer foreslår en effektiv skattesats på 48 prosent og går imot forslaget om et bunnfradrag.»

Det er tidligere kjent at SV ønsker å fjerne bunnfradraget for å tette igjen skattesmutthull.

Fjerning av bunnfradraget er ikke noe næringen er udelt negative til, men av andre grunner enn det SV og Rødt har båret frem. Firda Seafood-oppdretter Ola Braanaas er en av dem som har argumentert for å fjerne bunnfradraget. Nylig uttalte han til iLaks at:

Bunnfradraget er verdiforringende for de mindre oppdretterne, og det er sterkt konkurransevridende.