Sund Laksepakkeri og Sund Laks tapte rettssak – må ut med rundt 19,5 millioner kroner

Nyheter
1378

NNN-organiserte vant i retten.

Ingen av de 45 organiserte i Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) fikk jobb da Sund Laksepakkeri tok over slakting og pakking av laks for Sekkingstad etter konkursen til Norse Production.

Dette var bakgrunnen for at LO-advokater, som mente de fagorganiserte var diskriminert i ansettelsesprosessen, tok ut søksmål mot Sund Laksepakker og Sund Laks. Rettssaken gikk i Bergen tingrett fra 20. mai til 12. juni.

Fire av 45 tidligere ansatte krevde å å tilbake jobben ved Sund Laksepakkeri, mens alle 45 krevde erstatning for det tap som er oppstått da Sund Laksepakkeri ikke ville ansatte de i april i fjor.

Samtlige 45 NNN-medlemmer får nå erstatning på summer mellom 100.000 kroner og 326.000 kroner. I tillegg får samtlige 47.542 kroner som konsekvens av at NNN også ble tilkjent erstatning for saksomkostningene, skriver FriFagbevegelse.

– Bergen tingrett har avsagt en enstemmig og tindrende klar dom hvor de slår fast at de 45 polske NNN-medlemmene ble ulovlig diskriminert fordi de var medlemmer av NNN. Deres lovbestemte fortrinnsrett ble dermed også krenket. Samtlige 45 saksøkere fikk erstatning for økonomisk tap og oppreisning, i tillegg fikk de tilkjent fulle sakskostnader. Saksøkte må betale til sammen drøyt 19,5 millioner kroner. Dommen er viktig for saksøkerne, og for LO og fagbevegelsen fordi den synliggjør at man på ingen måte skal måtte tåle forskjellsbehandling pga at man er fagorganisert, og at retten til å være fagorganisert selvsagt inkluderer retten til å verne sine interesser – herunder forhandle kollektivt og utøve arbeidskamp, skriver LO-advokat Edvard Bakke i en e-post til iLaks.

iLaks har forsøkt å få en kommentar fra advokat Dag Nødtvedt, som representerer Sund Laksepakkeri, men har så langt ikke lykkes.