Ingen fagorganiserte fikk jobb i Sund Laksepakkeri. Nå får saken rettslig etterspill

Nyheter
1735

LO-advokater har rettet søksmål mot Sund Laksepakkeri på vegne av 52 tidligere ansatte i Norse production. Saken kommer trolig opp for retten våren 2019.

Det skriver Klassekampen.

Høsten 2017 gikk 75 ansatte i Norse Production til streik for å få tariffavtale. I april i år gikk Norse Production konkurs, og Sund Laksepakkeri tok over slakting og pakking av laks for Sekkingstad. Ingen av de fagorganiserte som tidligere hadde streiket, fikk jobb i den nye virksomheten.

De organiserte har derfor gått til sak med krav om ansettelse ved den nye virksomheten, alternativt å få erstattet det det tapet de har hatt ved å stå uten arbeidsinntekt.

– Vi mener disse er diskriminerte fordi de er organiserte, noe som ikke er lovlig, sier LO-advokat Edvard Bakke.

Advokat Dag Nødtvedt, som representerer Sund Laksepakkeri, sier det ikke er snakk om diskriminering.

– Det var ikke behov for like mange ansatte da Sund Laksepakkeri startet opp driften, og derfor heller ikke mulig å ansette alle som jobbet i Norse. Utplukkingen har ikke skjedd på grunnlag av tilknytning til fagforening. Jeg kan ikke si noe mer om grunnlaget, da vil jeg komme inn på personlige forhold, sier Nødtvedt.

Ifølge avisen skal partiet Rødt fremme et lovforslag som skal sidestille overdragelse av en virksomhet med kjøp av en virksomhet ved konkurs. Forslaget går ut på at de ansatte ved konkurs skal ha rett til arbeid i virksomheten som tar over konkursboet og driver videre. Dette på lik linje med ansatte i en virksomhet som blir solgt.

– Vi vil ha slutt på at Sekkingstad og eierne av den nye virksomheten kan benytte seg av unntakene i loven. Dersom det ikke blir endret, vil følgene for det organiserte arbeidslivet være alvorlige, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Klassekampen har forsøkt å kontakte Sund Laksepakkeri, men har ikke fått svar.