Styreleder, advokat, revisor, forsikring og bank rømmer landbasert oppdretter

Nyheter
0

Investor Trond Stava mener hovedeier Brynjulv Haga holder minoritetsaksjonærene i Scotia Seafood Producers (SSP) som gisler.

Kampen om det norskeide landbaserte oppdrettsanlegget på østkysten av Nova Scotia, Canada, tilspisser seg. SSP, eid snaut 85 prosent av den tidligere dykkeren Brynjulv Haga, har siden 2016 leid en tomt ved et kraftverk, hvor entreprenørbedriften Selmer førte opp et oppdrettsanlegg på 80-tallet.

SSP har sikret seg en tiårig konsesjon for produksjon av 2.500 tonn laks på land. Etter en årrekke med nyinvesteringer, og fortsatt ingen fisk i tankene, har SSP et omfattende kapitalbehov.

Samtidig er SSP og Haga saksøkt av minoritetsaksjonær Trond Stava for det de mener er urettmessig disponering av kapital. Rettsaken har foreløpig blitt utsatt etter at Brynjulv Haga har gjort seg utilgjengelig og står uten kjent boadresse.

Gikk av
I helgen ble det klart at Mike Rose, mangeårig styreleder i SSP, har trukket seg. Rose trakk seg som en direkte konsekvens av at selskapets forsikringsdekning har falt bort.

Rose er ikke den eneste som har pakket sakene sine.

– Stewart McKelvey advokatfirma, som representerte SSP og Brynjulv, har trukket seg og representerer dem ikke lengre – mest sannsynlig på grunn av manglende betaling. Nå er SSP i brudd med canadisk lovgivning angående firmarepresentasjon og styresammensetning. Hovedbankforbindelsen RBC avslutter og stenger av SSP sine konti – og med andre ord sier opp sitt kundeforhold. Forsikringen av anlegget er sagt opp på grunn av manglende betaling. Revisjonsprosessen som han (Brynjulv Haga – red. anm.) sa ja til er også blitt stoppet, forklarer Trond Stava oppgitt til iLaks.

– Kort sagt; han sitter i Oslo og holder alle aksjonærer som gisler – og lar SSP gå dukken fordi han fortsatt mener han er en del av løsningen, sier han.

Partene møttes nylig til forhandlinger i Haugesund. De klarte ikke å bli enige.

Stiller krav
– Brynjulv/SSP har tilbud fra oss minoritetsaksjonærer om en kriseemisjon, men han mener han kommer for dårlig ut. Så da mener han at det er bedre å la det gå konkurs. I vårt forslag ville han sittet med cirka 20 prosent av selskapet og kun vært aksjonær, ingen roller i selskapet, noe vi mener er meget generøst med tanke på status i selskapet, forteller Stava.

Haga, på sin side, krever minst 33 prosent av aksjene etter en nyemisjon han selv ikke vil skyte inn penger i. Han stiller også krav til en ny daglig leder, «en profil og erfaring som vil kunne tas vel i mot i kapitalmarkedet», samt en investor som kan garantere for minst 100 millioner kroner før en mulig børsnotering av SSP.

Disse kravene er blitt avvist av minoritetsaksjonærene, ledet av Trond Stava.

– Vi jobber videre med våre rettslige skritt, og vil selvsagt holde han ansvarlig for med viten å vilje drive et firma mot konkurs, sier Stava.

Brynjulv Haga og SSP fortsetter pengejakten.

– Vi håndterer de utfordringene som kommer. Vi forhandler og om styrking av kapitalen. Vi tar ikke diskusjoner om dette i pressen. Den informasjonen som kommer frem i iLaks, kjenner vi oss ikke igjen i. Det er flere sider av denne saken, og det vil komme frem til sin tid, sier Haga.

Artikkelen er oppdatert med kommentar fra Brynjulv Haga.