Rettssak om landbasert oppdrettsanlegg utsatt etter at saksøkte gjorde seg utilgjengelig

Nyheter
0

Fortsatt ingen løsning på tvisten rundt finansiering av norsk-eide Scotia Seafood Producers (SSP).

Striden står om finansieringen av et gammelt landbasert oppdrettsanlegg, ført opp av norske Selmer, på østkysten av Nova Scotia i Canada. Brynjulv Haga, en tidligere dykker, etablerte SSP og leide grunnen som oppdrettsanlegget er bygget på i 2016. SSP sikret seg en tiårig oppdrettskonsesjon i 2018. Haga etablerte kontakt med danske leverandørbedrifter for å sette opp et moderne landbasert oppdrettsanlegg. SSP siktet på en årsproduksjon på 2.500 tonn laks i tankene like ved et kraftverk nær småbyen Lingan.

I forbindelse med oppkapitaliseringen av SSP kom en annen tidligere dykker, Haugesund-mannen Trond Stava, inn på eiersiden. Stava hadde solgt servicerederiet sitt til Helge Gåsø og var svært likvid. Stava kjøpte seg inn gjennom sitt investeringsselskap Stava Invest, som har en eierandel på 6,4 prosent i SSP. Det den store aksjemajoriteten er eid av gründer Brynjulv Haga, som kontrollerer 84,8 prosent.

Reviderte regnskaper?
Snart seks år etter at SSP fikk konsesjonen på plass er det fortsatt ikke satt ut fisk i karene. Pengene renner ut av selskapet.

Les ogsåDe ville produsere laks i et gammelt Selmer-anlegg. Snart møtes partene i retten

I fjor høst henvendte storeier Haga seg til minoritetsaksjonær Stava Invest for å hente mer penger. Stava stilte da som krav at han fikk overlevert reviderte regnskaper for SSP. Stava mener forøvrig at regnskapene ikke er reviderte, og har bedt om forklaring fra Haga på flere utbetalinger til andre selskaper kontrollert av ham.

Det er bakteppet for rettsaken som skulle starte 8. mai.

Men den ble det ikke noe av.

– Vi rakk ikke fristen for rettssaken den 8. mai fordi Haga lurt nok unngikk å godta rettsdokumentene personlig. I Canada må rettspapirer leveres personlig, men siden Haga ikke har en kjent fast adresse (ikke i Canada, ikke i Norge), klarte ikke vårt advokatfirma å levere rettspapirene i tide for rettssaken 8. mai, forklarer Leonard Detz, talsmann for Stava Invest, til iLaks.

Lingan Generating Station. Fisketankene kan skimtes oppe til venstre i bildet. Foto: Wikimedia Commons

Prosess
– Advokatfirmaet vårt brukte mye tid og kostnader på å prøve å spore ham, men uten å lykkes. Til slutt fikk advokatfirmaet vårt tillatelse til å sende rettspapirene til ham via e-post og gjennom advokatene hans, så nå er den juridiske prosessen i gang igjen. En ny rettsdato er satt til september 2024, men vi venter på bekreftelse av den eksakte datoen, sier han.

– Men går ikke det omtvistede oppdrettsselskapet tom for penger da? 

– God observasjon og akkurat vår bekymring. Minoritetsaksjonærene har tilbudt ytterligere finansiering gjennom en rettet emisjon. Betingelsen for denne rettede emisjonen er at minoritetsaksjonærene får pålitelige økonomiske data om SSP fra styret i SSP (Haga). Et krav er at en uavhengig revisor skal foreta revisjon av SSPs økonomiske transaksjoner i perioden 2019-2024, fortsetter Detz.

– Styret i SSP, som i utgangspunktet er Haga, har til nå ikke ønsket å godta en slik revisjon. Men diskusjoner pågår, legger han til.

iLaks har gjentatte ganger kontaktet Brynjulv Haga for en kommentar til denne saken. Han har foreløpig ikke besvart disse.