Stusser over rødlisting i en periode med økt innsig av laks

Nyheter
0

Sjømat Norge stiller seg uforstående til rødlisting av villaks.

Tidligere denne uken ble det kjent at Artsdatabanken har plassert atlantisk laks på den såkalte rødlisten over truede dyrearter.

– Vi synes det er forunderlig at rødlistingen kommer i 2021, når bestanden de siste fem årene har pekt i rett retning, sier Henrik Wiedswang Horjen, kommunikasjonssjef i Sjømat Norge, til NRK.

Han viser til tall fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL). Horjen forteller at innsiget av laks fra havet i 2020 var på rundt 553.000 individer.

– Det er en økning på 45,5 prosent på 11 år.

Det er det høyeste beregnede innsiget siden 2006.

– Vi registrerer at når man ser på tallene til VRL, som også er gjengitt i redegjørelsen, står det svart på hvitt at det har vært en kraftig økning de siste ti årene.

– Vi kan ikke svare på om rødlisting er galt eller ikke, men vi må tenke på hva vi kan gjøre for å få det bedre og da må vi forstå hvorfor beslutningen blir tatt.

Torbjørn Forseth, leder for Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) er ikke enig i vurderingene til Sjømat Norge.

– Jeg synes det er kreativ bruk av data og våre rapporter, sier han til NRK.

Forseth er klar på at innsiget av laks har vært lavt de siste fjorten årene.

– Trenden de viser i figurene sine er ikke en trend som holder en grundigere gjennomgang.