Nå er villaksen rødlistet

Nyheter
0

Kategorisert som truet art.

Norsk rødliste for arter blir oppdatert onsdag. Sist oppdatering var for seks år siden. Rødlista er en oversikt over arter i Norge som er utdøende, truede eller som i nær fremtid kan bli truet.

Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i Trondheim, som er en nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfold. Fagfolk og eksperter fra 27 institusjoner bidrar i det omfattende arbeidet.

Seniorrådgiver Snorre Henriksen bekrefter at en av de nye artene på lista er villaksen.

– Hovedårsaken til at arter havner på rødlista er at vi ser en tilbakegang, sier Henriksen til NRK.

Det betyr at også tallrike arter kan havne der, dersom reduksjonen er stor nok. I tillegg til villaksen havner også villreinen på rødlista nå.

Det er arealinngrep som påvirker artene mest.

– Men den store endringen er at mange arter blir truet av klimaendringer. Det er ei ganske dramatisk endring siden sist gang, sier Henriksen.

– Oppdateringen bidrar til at flere arter bytter kategori. Noen blir regnet som mer truet nå enn tidligere. Men for enkelte arter står det bedre til nå. Årsaken er at noen trives bedre i varmere klima, forklarer Henriksen.

Illustrasjonsbilde villaks. Foto: Ørjan Solheim