Støtter «Service på merdkanten» med millionbeløp

Nyheter
1647

Fylkeskommunen i Møre og Romsdal skal støtte havbrukssatsingen på Nordmøre med 1,35 millioner kroner.

Dette gjør de gjennom å gå inn med midler i leverandørnettverket «Service på merdkanten.»

Det skriver Møre og Romsdal fylkeskommune på sine hjemmesider.

– Tar FOU, innovasjon og næring på alvor
– Vi er veldig glade for at fylkeskommunen lover støtte til prosjektet. Gjennom lovnaden er fylket med på å vise at de tar FOU, innovasjon og næring på alvor sier daglig leder i KNN, Finn Backer.

Prosjektet har en kostnadsramme på 2,85 millioner kroner, hvorav fylkeskommunen altså går inn med 1,35 millioner, KNN med 600 000, og aktørene selv med 900 000.

Nettverkets formål er at de tilknyttede bedriftene sammen skal jobbe for å finne nye og kostnadseffektive løsninger for å bedre fiskevelferden. Dette gjennom utvikling av teknologi og tiltak for å styrke innovasjons- og konkurransekraften.

Vil forbedre fiskevelferden
Det er Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) som skal drive prosjektet, og Ocean Network og Vindel får ansvar for teknisk ledelse og utvikling.

Nettverket skal organiseres som en hub under næringsklyngen NCE Aquatech Cluster, hvis administrasjon ligger i Trondheim.

Målet er at de tilknyttede bedriftene sammen skal jobbe for å finne nye og kostnadseffektive løsninger for å bedre fiskevelferden. Dette gjennom utvikling av teknologi og tiltak for å styrke innovasjons- og konkurransekraften.