Storsalg senker gjeldsgraden i SalMar

Nyheter
0

Salget av Frøy-aksjene styrker SalMars balanse.

Mandag morgen ble det kjent at et fond forvaltet av den amerikanske storbanken Goldman Sachs sluker Frøy i en handel som priser rederiet til 6,6 milliarder kroner.

Fearnley Securities mener salget er bra for SalMar:

«Vi ser på salget som positivt for aksjehistorien i SALM, tatt i betraktning selskapets høye belåning. Vi anslår SALMs NIBD (netto rentebærende gjeld – red. anm.) til 19,8 milliarder kroner ved årets utgang og NIBD/EBITDA til 2x. Hensyntas salget av FROY, skulle NIBD innen utgangen av 2023 på våre tall falle til 15 milliarder kroner og NIBD/EBITDA til 1,5x,» skriver meglerhuset i et notat i god tid før børsåpning mandag morgen.

«SALM forventes å gjennomføre en refinansiering i 2023 på bakgrunn av oppkjøpene av NRS og NTS i 2022 (har i dag en brofasilitet på 11,5 milliarder kroner). Vi ser nå potensiale for et mer positivt resultat av refinansieringen sammenlignet med 6 måneder siden med i) ressursskattesatsen ender på 25 % vs. 40 % opprinnelig foreslått og ii) salget av FROY reduserer NIBD betydelig. Salget reduserer også vår bekymring for at SALMs 9,43 % eierandel i egne aksjer vil bli plassert i markedet for å redusere belåningen ytterligere. Med et positivt utfall i FROY og SALM som har fått marginale 2 % siden skattesatsen ble redusert til 25 % fra 35 %, gjentar vi vårt positive syn på SALM,» heter det videre i fra Fearnley.

SalMar har sett aksjekursen falle med 25,6 prosent på børsen de siste to år. I samme periode har Frøys aksjekurs lagt på seg med 20,2 prosent.

Aksjekurs SalMar vs Frøy. Kilde: Infront