Goldman Sachs kjøper opp Frøy for 6,6 milliarder kroner

Nyheter
0

Den amerikanske storbanken blar opp 76,50 kroner per aksje.

Falcon Bidco, et indirekte heleid datterselskap av infrastrukturfond forvaltet av Goldman Sachs Asset Management, har inngått en avtale med NTS, et heleid datterselskap av SalMar, og Frøy om kjøp av 72,1 prosent av Frøy – og bud på resten av rederiet.

Transaksjonen er resultatet av den strategiske gjennomgangen av Selskapet annonsert 13. januar, med fokus på å maksimere verdier for aksjeeierne i Frøy. Kontantbudet, på 76,50 kroner, innebærer et samlet vederlag for alle aksjene i Frøy på om lag 6,6 milliarder kroner, opplyser SalMar.

Vederlaget innebærer en premie på 30,5 prosent på den volumvektende snittkursen justert for utbytte de siste seks månedene frem til og inklusive 2. juni.

– Vi er glade for å investere i Frøy, som et av de ledende selskapene som leverer virksomhetskritisk transport og støtteinfrastruktur til havbruksnæringen. Brønnbåter og servicefartøy er avgjørende for å muliggjøre best-in-class oppdrettspraksis, og Frøy er i forkant av å drive bærekraft. Vi ser frem til å samarbeide med Frøy og dets ledergruppe, ansatte og mangeårige kunder for å støtte langsiktig vekst og verdiskaping, kommenterer Tavis Cannell, Global Co-Head of Infrastructure hos Goldman Sachs Asset Management.

Frode Arntsen, konsernsjef i SalMar, er også tilfreds med handelen.

– Vi er glade for å ha fullført en vellykket strategisk gjennomgang av Frøy som vi kunngjorde tidligere i år. Etter en konstruktiv prosess og etter å ha kommet frem til en endelig avtale har vi tro på at vi har funnet den beste løsningen, ikke bare for SalMar gruppen, men for alle aksjeeiere i Frøy. Etter en vellykket prosess hvor mange svært anerkjente interesserte parter var involvert, har vi funnet en kjøper for aksjene i Frøy som vi mener passer selskapet godt og vil være en sterk partner for Frøy i fremtiden, sier Arntsen.

Styret i Frøy anbefaler selskapets aksjeeiere å akseptere det tilbudet. Styrets anbefaling er enstemmig.

Rederiets nest største aksjonær, Helge Gåsø, sier til iLaks at han har registrert at aksjeblokken er solgt.

– Nei, vi har ingen kommentar til det i øyeblikket. Vi har fått med oss at det er foretatt et salg og så får vi ta det derfra, sier han.

Det forventes at aksjesalget vil bli gjennomført i løpet av tredje kvartal.

Foto: Frøy