Storhandel i Sunnhordland er et tungt veddemål på etterspørselsvekst og høye laksepriser

Kommentarer
12372

Familiene Haugarvoll, Tombre og Eidesvik har kjøpt seg mye hardt arbeid.

I juli skisserte iLaks i en kommentar en salgssum på 1,2 milliarder kroner for NRS Region Sør. Vi bommet med 40 millioner kroner.

1.240 millioner kroner endte auksjonen for de seks konsesjonene på.

Det betyr fremfor alt at byderne, og deres finansielle rådgivere, har fulgt sommerens budrunde om bremangeroppdretter K. Strømmen Lakseoppdrett nøye. Den vant som kjent Mowi med et bud på 790 millioner kroner.

Kommentar: Aslak Berge

Potente
Lingalaks, Tombre Fiskeanlegg og Eidesvik Laks utmanøvrerte denne gang større og mer finansielt potente bydere. Det er et kobbel med kapitalsterke aktører i denne regionen.

Kjøpet signaliserer først og fremst en sterk vilje og fremtidstro. Det er også et tungt veddemål på fortsatt etterspørselsvekst og høye laksepriser.

Men viser også en trygghet for at en kan drive de seks konsesjonene vesentlig bedre enn hva NRS har vist.

Ryddejobb
Så langt i år har nemlig NRS kun maktet å tjene 5,1 millioner kroner, eller 2,6 kroner per kilo, på selskapet. NRS’ operative ledelse synes å være vesentlig mer opptatt av Nord-Norge og Island enn av Vestlandet.

Her står kjøpertrioen dermed foran en omfattende ryddejobb for å få skikk på driften og en akseptabel avkastning på investert kapital.

Nøkkeltall resultatregnskap for Region Sør

Resultatregnskap   (NOKm) 2016 2017 2018 Q2 2019 YTD Q2 2019 Q2 2018 YTD Q2 2018
Driftsinntekter 322.5 415.6 317.7 53.5 113.5 150.9 223.4
Driftskostnader 220.9 265.6 240.3 51.1 108.4 95.4 146.5
Operasjonell EBIT 101.6 150.0 77.4 2.3 5.1 55.5 76.9
Slaktet volum
(tonn HOG)
5,151 7,221 5,586 869 1,949 2,407 3,746
Operasjonell EBIT/ kg NOK 19.7 20.8 14.2 2.7 2.6 23.9 21.1

Overbevist
Kjøperne er ikke spesielt snakkesalige i kjølvannet av handelen. De vil først overta eiendelene før de gir ytterligere kommentarer. Dyptpløyene strategiske visjoner er da heller ikke påkrevd eller nødvendig på det nåværende tidspunkt.

I motsetning til Mowis kjøp av K. Strømmen Lakseoppdrett og Bakkafrosts milliardkjøp av The Scottish Salmon Company er kjøperne ikke børsnoterte, og har følgelig ikke noe behov for å selge inn og overbevise alle sine aksjonærer om at denne transaksjonen er finansielt og strategisk riktig.

Det er de overbevist om allerede.