STIMs anke avslått i rettstvisten mot BioMar

Nyheter
0

Punktum satt i juridisk tvist om patent.

Oslo byfogdembete konkluderte rett før jul med at BioMars smoltifiseringsfôr Intro Tuning ikke krenker STIMs nye europeiske patent, som ble innvilget sommeren 2020, og avslo derfor STIMs krav om at det skulle nedlegges forbud mot omsetning av Intro Tuning.

Les også: Patentkrangel mellom STIM og BioMar havner i retten

Etter at STIM anket avgjørelsen, har Borgarting lagmannsrett i en avgjørelse av 12. april vurdert saken på nytt og kommet til samme resultat som Oslo byfogdembete.

Omsetningen av Intro Tuning vil dermed fortsette, skriver BioMar i en pressemelding.

– Selv om utfallet i ankesaken var som forventet er vi svært glade for at lagmannsretten nå har bekreftet at byfogdens avgjørelse var riktig. Dette medfører at oppdretterne fortsatt kan velge fôr fra BioMars produktportefølje som fremmer vekst og helse under smoltifisering og overføring til sjøvann, sier administrerende direktør Håvard Jørgensen i BioMar.

iLaks har søkt å nå STIM-eier Jim-Roger Nordly for en kommentar til kjennelsen.