STIM inngår forlik med Cooke Aquaculture

Nyheter
571

STIM (tidligere Europharma) og amerikanske MariCal har inngått forlik med Cooke Aquaculture etter en langvarig konflikt relatert til sistnevnte selskaps angivelige bruk av den patenterte SuperSmolt-teknologien.

Det opplyser STIM i en pressemelding.

På tross av at forholdene saken omhandlet hadde funnet sted i henholdsvis Chile og Canada, ble saken reist av patentrettighetenes eiere, STIM og MariCal, for en amerikansk domstol. Partene er enige om å holde innholdet i forliket fortrolig.

– Både vi og MariCal er tilfredse med å ha kommet fram til en avtale som avslutter en flere år lang disputt, sier administrerende direktør Jim-Roger Nordly i STIM.

Europharma, Fishguard og ACD Pharma slo i sommer seg sammen og dannet STIM.

SuperSmolt og videreføringen SuperSmolt Feed Only, som ble lansert i 2014, er i dag i utbredt bruk i alle større lakseproduserende land. Teknologien bidrar ifølge STIM til produksjon av tidligere og større smolt, reduserer dødelighet, forbedrer fiskevelferden og gir betydelig raskere vekst etter utsett i sjø.

– Vi har over mange år brukt store ressurser på forskning og utvikling av biologisk basert teknologi og metoder med sikte på forbedret produksjon, lavere dødelighet og raskere tilvekst i havbruksnæringen. Det ligger i sakens natur at vi noen ganger ikke lykkes, og sitter da igjen med lite annet enn en dyrekjøpt erfaring, men med SuperSmolt har vi sammen med MariCal virkelig oppnådd noe som har brakt hele næringen et langt skritt videre, sier Nordly.