STIM først ute med telemedisin

Nyheter
621

Hygienekontroll av brønnbåter og servicebåter kan nå utføres uten at båtene går til kai for å plukke opp fiskehelsepersonell.

Moderne kommunikasjonsteknologi former stadig mer av samfunnet vårt, og havbruksnæringen har allerede i mange år benyttet ny teknologi blant annet for å overvåke fôring og fôrspill, helse, velferd og tekniske installasjoner. Nå er utviklingen kommet enda et skritt videre.

På forsommeren i år lanserte fiskehelseselskapet STIM, tidligere kjent som Europharma, hygienekontroller av brønnbåter og servicefartøy uten å selv være fysisk til stede for å utføre prøvetaking. I praksis betyr dette at mannskap på båtene bytter ut capsen med en enkel kamera- og kommunikasjonsenhet slik at fiskehelsepersonellet hos STIM i real-time kan gi råd og påse at prøvene tas på korrekt måte.

– Kommunikasjonen knyttes opp mot STIM PRO, en app vi har utviklet for prøvetaking, rapportering og oppfølging. Vi har fokusert på å lage et superenkelt system, hvor kommunikasjonsenheten hos kunden kobles automatisk opp mot vårt fiskehelsepersonell på det avtalte tidspunktet. Dermed slipper man irriterende problemer med oppkobling som alle brukere av skype og lignende systemer ganske sikkert har erfaring med, sier markedssjef Karl Ove Reinsnes i STIM.

Nyvinningen innebærer at båtene slipper å gå til kai for å utføre kontroller, og dermed unngås unødvendig reising og logistikk både for fiskehelsepersonell og kunde.

STIM bygger systemet med tanke på at flere tjenester i framtiden vil kunne utføres ved hjelp av telemedisin. Plattformen muliggjør at flere skal kunne delta i kommunikasjonen, eksempelvis kundens fiskehelsepersonell eller andre fagfolk som kan bidra i viktige vurderinger.

– Telemedisin vil aldri helt kunne erstatte besøk på anleggene, men i mange tilfeller vil teknologien utvilsomt kunne gi både raskere, bedre og mer effektive fiskehelsetjenester for norsk havbruksnæring. Ønsker kunden å diskutere en konkret problemstilling med fiskehelsepersonell gjør denne teknologien at vi i real-time kan se det samme som kunden ser i anlegget sitt, og vi får dermed et langt bedre grunnlag enn tidligere for å bidra med viktige vurderinger raskt, sier Reinsnes.