Steigen får 100 millioner kroner til veiutbedring: – Viktig å støtte opp om steder der det foregår store næringstransporter

Nyheter
972

Fylkesråd Svein Eggesvik slapp gladnyheten under en samferdselskonferanse i Steigen onsdag kveld.

Da Cermaq åpnet sitt nye slakteri på Storskjæret i Steigen i fjor, økte også tungtransporten på fylkesvei 835 mellom Mortenstrand og Bogøy. Totalt fraktes det rundt 35.000 tonn laks årlig. I mars skrev iLaks at Steigen Næringsforum støttet prioriteringen til Salten Regionråd om å bruke 100 millioner kroner for utbedring av strekningen.

Fylkesvei 835 i Steigen. FOTO: Google

Nå er det bekreftet at nordlandskommunen får 100 millioner kroner ekstra til utbedring av strekningen.

– I våre prioriteringer har vi hatt fokus på næringsveier og strategien «Fra kyst til marked». Det er betydelige volum laks som slaktes i Steigen. Dette er verdifull last og av avgjørende betydning å få fisken trygt ut til markedet. Derfor er det viktig at veiene blir utbedret slik at de takler denne tungtransporten og at kjøretøyene kommer seg trygt fram, også på vinterstid. Det er ikke noe mål i seg selv å få veiene så brede at de kan deles av en gul stripe, men at de er tilpasset tungtransporten, sier fylkesråd Svein Eggesvik til Avisa Nordland.

Ifølge Eggesvik vil det fysiske arbeidet med å utbedre fylkesvei 835 starte opp i 2021. Han sier bakgrunnen for at Steigen prioriteres er at man ser verdiene av det som skapes i kommunen.

– Det er viktig for oss å støtte opp om steder og områder der det foregår store næringstransporter, sier Eggesvik.