På denne smale veien fraktes det 35.000 tonn laks årlig – vil bruke 100 millioner kroner på utbedring av den

Nyheter
1165

Da Cermaq åpnet sitt slakteri på Storskjæret i Steigen i 2018, økte også tungtransporten på fylkesvei 835 mellom Mortenstrand og Bogøy.

Derfor støtter Steigen Næringsforum prioriteringen til Salten Regionråd om å bruke 100 millioner kroner for utbedring av strekningen, skriver Avisa Nordland.

Nordland fylkeskommune har satt av én milliard kroner til en ekstra satsing på viktige næringsveier i Nordland for årene 2019-2022, og det er i denne forbindelsen at fylkeskommunen har bedt om innspill til prioritering av utbedringer.

Ifølge avisen fraktes rundt 35.000 tonn laks årlig fra Cermaqs slakteri i Steigen. Det lokale næringslivet mener at standarden på fylkesvei 835 gjør den ekstra risikobelastet med økende tungtransport som veien ikke er dimensjonert for.