Statsforvalteren gir grønt lys for Baring. Vil produsere 24.000 tonn laks på land i Farsund

Nyheter
0

Et skritt nærmere realisering av storprosjekt.

Statsforvalteren i Agder har gitt tillatelse etter forurensningsloven til oppstartselskapet Baring Farsund til produksjon i RAS-sanlegg i Lundevågen. Tillatelsen gjelder forurensning fra produksjon av inntil 24.000 tonn smolt, postsmolt og matfisk. Utslippstillatelsen kan ikke tas i bruk før Agder fylkeskommune har gitt tillatelse etter akvakulturloven.

Det skriver Avisen Agder.

Det er gitt særlige vilkår om miljøovervåking av sjøen. Videre er det forutsatt at anlegget blir etablert trinnvis modul for modul, når miljøundersøkelsene viser at det ikke skjer uakseptable endringer i sjøen. Statsforvalteren forutsetter at anlegget bygges på en måte som muliggjør installasjon av ytterligere rensetrinn dersom dette viser seg nødvendig.

ILLUSTRASJON: Baring

Baring Farsund har allerede knyttet til seg Billund Aquaculture Norge for å bygge RAS-anlegget.