Baring vil produsere 24.000 tonn laks på land i Farsund – nå har de valgt RAS-leverandør

Nyheter
2118

Baring Farsund har engasjert Billund Aquaculture Norge som RAS-leverandør til første byggetrinn av sitt planlagte landbaserte oppdrettsanlegg for matfisk/ postsmolt – i Farsund kommune.

Søknaden om konsesjon, som er under behandling, omfatter produksjon av hele 24.000 tonn laks. Oppstartsmøte for første fase, design av et miljøvennlig og effektivt produksjonsanlegg, ble torsdag avholdt i selskapets lokaliteter på Fiskebrygga i Kristiansand.

Starter med postsmolt
– Vi ønsker å utvikle dette prosjektet skritt for skritt. Derfor vil vi starte med postsmolt før vi utvikler prosjektet videre. Slik produksjon forutsetter at vi setter inn sjøvannstilvendt smolt i anlegget. Denne fóres så opp til postsmolt på cirka ett kg for salg, forteller daglig leder Ole Kristoffer Torsvik i Baring og forklarer mer:

– Det er et uttalt ønske fra norske myndigheter om at havbruk og dermed sjømat skal ha en betydelig vekst i årene som kommer. Utsett av postsmolt/smålaks gir en god utnyttelse av dagens konsesjoner i sjø, og vi ønsker derfor å kunne svare på den økte etterspørselen etter dette. Vi skal kunne levere slik laks vestover og forhåpentligvis også mer i nærområdet på sikt. Samtidig vil denne første installasjonen være slik dimensjonert at vi kan prøve ut vekst opp til markedsstørrelse for laks på rundt fem kilo. En slik utvidelse er det endelige målet – etter at vi også har fått på plass en egen smoltproduksjon og påvekst-avdelinger, forteller Torsvik i en pressemelding.

Les også: – Målet er å utvikle urfisken som matfisk for et internasjonalt marked

Upløyd mark
Oppdrettsanlegget i Lundevågen industriområde vil være det første i sitt slag på Sørlandet med en moderne, oppdatert RAS-teknologi (rensing av vannet med opp til 99 prosent gjenbruk). Bjarte Sævareid, produksjonsleder, begrunner samarbeidet med Billund Aquaculture med følgende:

– Etter en totalvurdering er det det beste alternativet. I bunnen har vi fått en leverandør med et verdensomspennende godt renommé. Basert på hvordan vi skal utvikle og gjennomføre prosjektet, er det også et fortrinn at vi fra før har kjennskap til nøkkelpersoner i Billund Aquaculture og deres kunnskaper og kapasitet.

Billund Aquaculture Norge er selvsagt svært tilfreds med å få denne oppgaven.

– Vi er ydmyke over den tillit som Baring viser oss.  Alle forespørsler om RAS-levering er ikke like interessante. Men dette selskapet, i upløyd mark på Sørlandet, har en entusiasme og et pågangsmot som gjør at vi tror på et spennende samarbeid som kan gavne begge parter, sier teknisk direktør, Marius Hægh, i en kommentar.

Les også: Baring planlegger også dyrking av makroalger: – Vi ser store synergier mellom denne satsingen på tareoppdrett og lakseoppdrett

Røtter
Helt tilbake i 1985 hadde regionavisen Fædrelandsvennen et oppslag om at det endelig skulle bli fart på oppdrett på Sørlandet. Noen lyktes, men ikke mange. Og i flere tiår har lokale investeringer på Sørlandet, i Norges nest største eksportnæring, sjømat, nærmest stått på stedet hvil. Det ønsker Baring å gjøre noe med. Ledelsen i selskapet frontes av en entusiastisk og engasjert kvartett. Lars Reme var med å starte byggentreprenøren BRG. Og i 11 år var han regionansvarlig for selskapets virksomhet. Bjarte Sævareid har lang erfaring med oppdrett av laks, og har blant annet ledet ferskvannsproduksjonen til Mowi i Sør-Norge. Kjell Arne Møklebust bygget opp sitt eget konsulentselskap Akvator som ble ledende innenfor akvakulturnæringen og har vært sterkt delaktig i noen av de største RAS-anleggene i Norge. Mens Ole Kristoffer Torsvik, tidligere fiskebåtskipper nå med livslang landlov, gjennom selskapet Fjord Solutions har bidratt med utvikling og levering av innovative løsninger for havbruks-industrien.

Baring har flere baller i lufta allerede – og ønsker sterkt at «den blå industrien» skal få et skikkelig løft på Sørlandet.

– Vi har en god dialog med offentlige etater. Det være seg omregulering og konsesjon med mer. Vi har stor tro på at alle brikker snarlig faller på plass. Og forventet byggestart i Farsund kan da skje allerede siste halvår 2021, sier daglig leder Ole Kristoffer Torsvik og legger til at det kommende anlegget for produksjon av sjømat i Farsund vil kunne gi minimum 60-70 arbeidsplasser eller mer – avhengig av foredlingsløsning.