Stamfiskanlegg nummer tre med ILA-mistanke

Nyheter
5823

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved landlokaliteten 10183 Barstadvik i Ørsta kommune. Lokaliteten drives av Profunda.

Mistanken bygger på obduksjonsfunn og påvisning av virus ved PCR-metodikk. Sekvensering utført ved Veterinærinstituttet viser at virus er av deletert, virulent variant, opplyser Mattilsynet fredag.

Mattilsynet vil ta ut nye prøver for eventuelt å stadfeste ILA-diagnosen.

Lokaliteten er båndlagt. Det er forbudt å ta fisk eller avlsprodukter inn eller ut fra lokaliteten uten særskilt tillatelse fra Mattilsynet.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA. Viruset er ufarlig for mennesker.

Dersom diagnosen stadfestes, vil Mattilsynet vurdere behov for å opprette et kontrollområde rundt lokaliteten.

Dette er det tredje stamfiskanlegg som har fått mistanke om ILA-smitte i løpet av høsten 2017. Fra før har AquaGens anlegg på Kyrksæterøra og Rauma stamfisk rapportert om smitte-mistanke.