Stad skipstunnel fikk to millioner kroner mindre enn de ba om

Nyheter
451

Stad skipstunnel ba om sju millioner kroner i planleggingsmidler i statsbudsjett for 2020. Selv om regjeringspartiene lover mindre, fem millioner kroner, er styringsgruppen fornøyd.

Randi Humborstad. FOTO: Stad skipstunnel

– Vi er veldig glade for planleggingsmidlene på fem millioner til Kystverket. Det er et viktig signal fra Stortinget om at de ønsker framdrift i prosjektet, sier prosjektleder Randi Humborstad til Nynorsk Pressekontor.

Med disse pengene vil de sikre byggestart av Stad skipstunnel i 2021, som skal sørge for en tryggere seilas forbi Stad, som er det mest værutsatte og farligste havstykket langs norskekysten. Mowi har blant annet 300-400 rundinger av Stad årlig.

Stad skipstunnel vil være 1,7 kilometer lang, 37 meter høy og ha en bredde på 36 meter. Prosjektet har en kostnadsramme på 2,7 milliarder kroner, og er fullfinansiert i Nasjonal transportplan.

De fem millioner kronene skal mellom annet gå til arkeologiske utgravinger og utføring av takst, samt utforming av forslag til avtaler med involverte grunneiere. Men styringsgruppen for Stad skipstunnel er fremdeles skuffet over at det ikke er satt av noen oppstartsmidler til prosjektet på neste års statsbudsjett.

– Den store milepælen kommer til neste år. Da må regjeringen levere, sier Humborstad. 

I en felles pressemelding uttaler ordfører Alfred Bjørlo (V) i Stad kommune, ordfører Stein Robert Osdal (KrF) i Selje kommune, leder fo Samfunns-og næringsutvalget i Stad kommune Geir Årvik (H) og leder for Stad Frp Per Tore Borgund følgende:

«Vi er glade og lettet over at Høyre, Frp, KrF og Venstre på Stortinget nå sikrer at framdriften i arbeidet med Stad skipstunnel kan holde fram, slik at det er mulig med byggestart for Stad skipstunnel i 2021 som forutsatt i Nasjonal Transportplan.»