Ber om sju mill. for Stad skipstunnel: – Vi har dårlig tid

Nyheter
844

Styringsgruppen for Stad skipstunnel ønsker sju millioner kroner i planleggingsmidler for å sikre byggestart i 2021.

Målet med prosjektet er å sikre en tryggere seilas forbi Stad, som er det mest værutsatte og farligste havstykket langs norskekysten. Stad skipstunnel vil være 1,7 kilometer lang, 37 meter høy og ha en bredde på 36 meter. Prosjektet har en kostnadsramme på 2,7 milliarder kroner, og er fullfinansiert i Nasjonal transportplan.

– Vi er bekymret
Onsdag møttes blant andre Kystverket, Bellona, Havila Holding og Mowi i Oslo for å diskutere skipstunnelen.

En rekke medier meldte 7. oktober at det ikke var satt av noen oppstartmidler til Stad skipstunnel på statsbudsjettet. Prosjektleder for Stad skipstunnel, Randi Humborstad, mener mangelende midler kan forsinke byggestart, og ber derfor om sju millioner kroner i planleggingsmidler. Disse skal sikre at Kystverket kan ferdigstille planarbeidet sitt, og forberede byggestart i 2021.

– Vi er bekymret for at Storting og regjering ikke klarer å følge opp nasjonal transportplan, sier Humborstad til Nynorsk Pressekontor.

Ifølge Humborstad forutsetter eventuelle planleggingsmidler, at det kommer oppstartsmidler i statsbudsjettet for 2021.

Mest realistisk med oppstart i 2021
Leder av transportkomiteen på Stortinget, Helge Orten (H), sier til nyhetsbyrået at prosjektet har bred politisk oppslutning, men vil ikke gi noen lovnader for budsjettet før saken er behandlet på Stortinget.

– Dette prosjektet er prioritert. Det ligger godt til rette for at vi skal få det til. Det mest realistiske er at vi skal få startet det opp i 2021, sier Orten.

Mowi, som har 300-400 rundinger av Stad årlig, mener også det haster å komme igang.

– Vi kan ikke fylle opp Gudbrandsdalen med trailere for å få unna den store veksten som kommer i transport av sjømat. Vi trenger Stad skipstunnel som en trygg og effektiv transportåre for å sikre at mer av transporten skjer på kjøl, sier regiondirektør Asgeir Hasund, ifølge Nett.no.