Spiller på lag om bærekraft

Nyheter
620

– Når en merker seg at klimaavtrykket for laks er en tiendel av storfe: Bare tenk på hva miljøeffekten er om en kan spise mindre kjøtt og mer laks, sier Catarina Martins FoU-direktør for miljø- og bærekraft i Marine Harvest.

Bakteppet er klimaendringene og bærekraftig matproduksjon som er satt på agendaen under Sustainable Growth Summit i Bergen torsdag.

Flere fronter
Martins fremhever selskapets arbeid på flere fronter for å styrke sin bærekrafttilnærming.

– Vi driver, som dere vet, i både fôrproduksjon og fiskeoppdrett. Vi bygger fôrfabrikker, vi har en i Norge og bygger en i Skottland, og plasserer disse nærmere oppdrettsanleggene, sier hun og fremhever de logistikkmessige fordeler dette gir.

Marine Harvest har også et nært samarbeid med miljøvernorganisasjonen WWF.

– De har hjulpet oss med hvordan vi kan utvikle oss for å møte fremtiden, sier hun, og viser spesifikt til dets ASC-sertifisering av oppdrettsvirksomheten.

Nye råvarer
En annen aktør som samarbeider med en anerkjent miljøverner er Ocean Forest. Harald Sveier leder Ocean Forest, som er eid i fellesskap av Lerøy og Bellona. Ideen bak selskapet er blant annet å utvikle nye råvareingredienser til oppdrettsfisken.

– Det er viktig å høste lenger ned i verdikjeden, sier Sveier.

Ocean Forest har allerede startet produksjonen av mel basert på blåskjell og tare.

– Vi har høstet mer enn vi trodde. Vi har høstet syv tonn. Det er mye når en ikke vet hva en skal bruke det til, humrer han.

– Vi har høstet både blåskjell og alger, og trenger å vokse. Til det trenger vi rom. Det kan vi ikke klare selv, det må vi ha hjelp fra politikerne. Vi trenger areal.

Sårbare havområder
Klimaendringer og ikke minst bærekraft er ekstremt viktig også for Aker Biomarine – i sitt arbeid med å høste og foredle ressurser i skjøre og sårbare havområder i Antarktis.

– Bærekraft er så viktig for oss, sier Cilia Holmes Indahl, den unge bærekraftdirektør i Aker Biomarine, engasjert.

Hun understreker at selskapet er både kostnadsleder og i særklasse mest miljøvennlig blant dem som høster krill i Ishavet.

– Biomassen er enorm. Det er mer krill på jorden enn trær. Vår krill går blant annet i fôret til BioMar. De er svært opptatt av å bruke bærekraftig høstet krill til fiskefôr, sier hun.