Solgte Salma-produkter for over 400 millioner kroner

Nyheter
0

Men marginene er syltynne.

Salmon Brands noterte seg for en omsetning på 402,4 millioner kroner ifjor. Det er en oppgang på 7,7 prosent fra 2019. Driftsmarginen endte på 0,9 prosent – opp fra 0,1 prosent i 2019.

«Selskapet hadde både omsetnings- og resultatvekst i 2020, og har fortsatt den fine utviklingen i 2021,» skriver stryet i sin årsberetning.

Salmon Brands, med kontorer i Oslo, bedriver primært salg og markedsføring av fersk laks. Selskapet hadde i 2020 30 ansatte, hvorav 20 kvinner og ti menn. 23 av dem er ansatt i Norge og syv i Sverige. Selskapet har også et datterselskap i Frankrike med syv ansatte.

Les også: Eksporten av ferske laksefileter bykser med 30 prosent

FOTO: Salmon Brands

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 18,9 millioner kroner. Selskapets bokførte egenkapital var ved årsskiftet 27 millioner kroner. Balansen har ingen langsiktig gjeld. Salmon Brands er heleid av Bremnes Fryseri, og nyter godt av konsern-kassekreditt for Bremnes Seashore.

Salmon Brands 2020 2019 Endring
Omsetning 402,4 373,7 7,7 %
EBIT 3,6 0,2 1700,0 %
Resultat før skatt 2,8 0,3 833,3 %
Driftsmargin 0,9 % 0,1 %
Alle tall i millioner kroner