Smoltanlegg i fjellhaller kan bli dobbelt så stort som tidligere planlagt

Nyheter
1646

Hardanger Fishfarm, som planlegger oppdrettsanlegg i fjellhaller på Torsnes i Jondal i Hardanger, utvider planene.

Da iLaks skrev om prosjektet til Hardanger Fishfarm i februar, uttalte kontaktperson Henning Grønhaug, at anlegget skulle produsere mellom 5.000 og 7.000 tonn post-smolt i året i tre fjellhaller.

Nå viser det seg at det kan bli vesentlig større.

I planprogrammet, som nylig ble sendt inn til behandling i Jondal kommune, er det lagt opp til seks fjellhaller, istedenfor tre som tidligere planlagt. Hver av hallene blir 250 meter lang, 30 meter bred og 12 meter høy. Det blir også en teknisk hall for blant annet fôrlager, pumper og resirkuleringsanlegg. Det planlegges også en småtbåthavn, samt lager, kontor, pauserom og et administrasjonsbygg med driftssentral i tilknytning til anlegget, skriver Hordaland Folkeblad.

ILLUSTRASJON: Hardanger Fishfarm

Det betyr også at den samlede grunnflaten økes fra 20.000 kvadratmeter til 40.000 kvadratmeter, samtidig som deponerte masser blir på rundt 700.000 kubikkmeter. Dette skal deponeres i sjøen utenfor fjellhallene, der fjorden er dyp.

Ifølge Henning Grønhaug er det innspill fra oppdrettsnæringen, som er årsaken til at man ønsker å doble størrelsen på anlegget.

– Vi fikk tilbakemeldinger om at når vi først er i gang, bør vi doble kapasiteten. Signalene er at oppdretterne selv ikke klarer å skaffe smolten de trenger de neste årene. Det blir et gigantisk prosjekt, sier han til Hordaland Folkeblad.

På spørsmål om hvordan prosjektet, som koster mellom 600 og 800 millioner kroner, skal finansieres, svarer Grønhaug:

– Det er en formidabel investering, men oppdretterne er ikke redde for det. De er trygge på inntjeningen sin og vet at investeringer i smoltanlegg ligger på dette nivået. Så langt har vi ikke inngått avtaler med oppdrettere, men kjører på med egne midler. Det er interesse for prosjektet, og vi arbeider med samarbeidspartnere. Vi har ikke sjøkonsesjon selv og trenger ikke smolten, så utbyggingen må være basert på leveringsavtaler med etablerte virksomheter eller at oppdretter kommer inn som deleiere.