Vil produsere opptil 7.000 tonn smolt årlig i fjellhaller

Nyheter
1639

Hardanger Fishfarm planlegger oppdrettsanlegg i fjellhaller på Torsnes i Jondal i Hardanger.

Det skriver Hardanger Folkeblad.

– Det dreier seg om et påtenkt smoltanlegg på Torsnes, som ligger inne i fjellet. Der vil det være tre store produksjonshaller, sa Henning Grønhaug i Hardanger Fishfarm under et informasjonsmøte med hyttenaboer og fastboende fredag kveld.

I tillegg er det planlagt et lager inni fjellet, samt en tunnel fra hallen til en allerede etablert krafttunnel som ligger der i dag. Det er også planlagt et kontorbygg og en driftssentral som skal ligge i tilknytning til oppdrettsanlegget.

Ifølge Grønhaug skal anlegget produsere mellom 5.000 og 7.000 tonn smolt i året, og har en prislapp på mellom 400 og 600 millioner kroner. Når alt det formelle er i orden, vil det være åtte måneder med spreningsarbeid, og 12-16 måneder med bygging.

Utkastet til planprogrammet er nå sendt ut på offentlig ettersyn og høring med seks ukers svarfrist.