Smøla-rederi overtar alle aksjene i Pure Shipping

Nyheter
0

Rent Havbruk har kjøpt Pure Shipping.

Rent Havbruk på Smøla inngikk i desember avtale med eierne av Pure Shipping om kjøp av alle aksjene i selskapet. Transaksjonen ble gjennomført like før jul, fremgår det av en pressemelding.

Rent Havbruk har med dette oppkjøpet styrket sin posisjon innen avlusning, og doblet sin kapasitet på IMM. Rederiets to båter benytter begge det de beskriver som  “markedets mest skånsomme metode, FLS avlusning“.

“Lautus“ er for tiden i kontrakt med en oppdretter i Nordland, men har også en god del kapasitet til både kontrakter og spotoppdrag. “Laugar“ går for tiden i kontrakt i Midt-Norge.

«Laugar»

Smølaselskapet Grundvågen inngikk samtidig avtale og gjennomførte et oppkjøp av aksjer i Rent Havbruk. Grundvågen kontrollerer etter oppkjøpet 83 prosent av aksjene i selskapet. Det var selskapene ABBA Holding, Henden og Pure Norwegian Seafood, alle med tilknytting til Pure Norwegian/Henden fra Averøya, som solgte aksjer.

“Samarbeidet mellom miljøene på Averøya og Smøla har siden oppstart vært svært fruktbart, men partene erfarte etter hvert at de to miljøene hadde forskjellige strategiske retninger i sin utvikling. Det var derfor stor enighet i at det var det beste for selskapets strategiske utvikling at eierskapet ble mer samlet. Dette er bakeforliggende årsak til transaksjonen“, heter det i meldingen.

“Grundvågen takker for konstruktivt og fruktbart samarbeide i årene som har gått. Dette har gitt selskapet et godt utgangspunkt til videre ekspansjon.“

Grundvågen er i tillegg majoritetseier i rederiet Eines som eier avluserbåten “Smøla Viking“ og brønnbåten “Smøla Våg“. Grundvågen ønsker å fortsette å tilby tjenester innen havbruksservise i årene som kommer og utelukker ikke flere transaksjoner eller ekspansjoner i tiden som kommer.