Slik skal Havforskningsinstituttet bruke millionene fra regjeringen i algeovervåkingen

Nyheter
491

Havforskningsinstituttet vil stå bedre rustet til å håndtere neste giftige algeoppblomstring.

Da statsbudsjettet ble presentert mandag formiddag, kom det fram at regjeringen vil bruke ti millioner kroner for å styrke overvåkingen av algeoppblomstringer.

Dette som en direkte konsekvens av nærmere 13.500 tonn laks døde etter den giftige algeoppblomstringen i vår.

«Regjeringen foreslår å styrke Havforskningsinstituttet sitt budsjett med ti millioner kroner. Pengene skal brukes til å samle inn mer data fra kysten og fjordene», het det i meldingen.

iLaks spurte Havforskningsinstituttet rett etter nyheten kom, hva de ti millioner kronene konkret skal brukes til.

Forskningsdirektør Karin Kroon Boxaspen formidlet dette svaret til iLaks gjennom kommunikasjonsavdelingen i en e-post:

«HI har jobbet med å utarbeide en fullstendig prosjektbeskrivelse. Prosjektet vil inneholde

  • Forskning på giftige alger – hvilke forhold skal til for at de giftige algene blomstrer opp
  • Hvordan overvåke «hele kysten» – videreutvikling av modeller for å kunne dekke hele kysten
  • Bruk av ny teknologi for å effektivisere overvåkning

I tillegg vil det bli viktig og ferdigstille en beredskapsplan sammen med Fiskeridirektoratet og andre involverte slik at vi står bedre rustet neste gang.»

Samme melding ble lagt ut på hjemmesiden til HI mandag ettermiddag.

Boxaspen gikk for øvrig hardt ut mot de som mente at lakseoppdretterne selv var skyld i algeoppblomstringen i vår. I etterkant ble forskere ved HI beskyldt for å ha mottatt bestikkelser og ha levert bestillingsverk fordi de konkluderte med oppdretterene ikke hadde skylden.

– Personlig liker jeg ikke å bli kalt verken lakei eller å bli beskyldt for å være kjøpt og betalt, sa Boxaspen.

Mandag la fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik ut følgende begrunnelse på Facebook hvorfor regjeringen bevilger penger til overvåking av algeoppblomstringer:

«Ifølge Fiskeridirektoratet førte algeoppblomstringen i vår til at 4,2 millioner laks døde i Nordland, og 4 millioner i Troms. Til sammen gikk 13.432 tonn tapt. Det var enorme verdier og mye mat som gikk til spille. I tillegg til mange berørte arbeidsplasser og lokalsamfunn. Store inntektstap for de berørte, men også stort bortfall av skatteinntekter til fellesskapet. Det er derfor viktig for meg at vi fra myndighetenes side gjør det vi kan for å prøve å unngå at alger rammer like overraskende og like brutalt igjen. Vi foreslår derfor en bevilgning til bedre overvåking av fjordene våre.»