Slik halverte Grieg Seafood laksedødeligheten

Nyheter
0

Selskapet har satset milliardbeløp på å la fisken vokse ett år ekstra på land. Halvert tid i sjøen, ser så langt ut til å kunne halvere dødelighetstallene.

Grieg Seafood, som driver i Rogaland og Finnmark, er et eksempel på at det er mulig å drastisk redusere dødeligheten i norske oppdrettsanlegg. Strategien er satse på større smolt.

Ryfylke (PO2) i Rogaland hadde i 2023 en dødelighet på rundt 20-22 prosent. Produksjonsområdet er blant områdene med høyest dødelighet, og mest utfordringer med lakselus.

– Mens på den store postsmolten vår som er rundt 800 gram – ett kilo ved utsett ligger vi på ti prosent dødelighet i sjøanleggene i denne regionen, skriver kommunikasjonssjef Kristina Furnes i en e-post til iLaks.

Utsett på ett kilo
– En av våre største satsinger er å la fisken være lenger på land. Målet vårt i Rogaland er å gradvis komme til et sted der vi setter ut fisken i sjø når den er rundt ett kilo. Når vi korter ned tiden i sjø, ser vi en betydelig forbedret lusekontroll, opplyste Furnes til iLaks i mars.

– I 2023 ble 65 prosent av alle fiskegruppene i Rogaland slaktet ut uten at noe lusebehandling var nødvendig, fordi vi kortet ned tiden i sjø og brukte andre forebyggende tiltak, fortalte Kristina Furnes nylig til iLaks. Foto: Tina Totland Jenssen

Målet er at all fisken som settes ut skal være på ett kilo innen 2027. NRK har besøkt anlegget Teistholmen, som ligger i fjorden like øst for Stavanger. Her kan selskapet skilte med å ha oppnådd så lave dødelighetstall som åtte prosent. Fisken som svømmer rundt i postsmoltanlegget i Tytlandsvik (som Grieg deler med Bremnes Seashore), skal settes ut på ett kilo til sommeren, opplyser biologisk ansvarlig ved anlegget, Eli Veland, til statskanalen.

– Når vi om et par år etter planen kommer opp i ett kilo i snittvekt på all fisken som settes ut i regionen, håper vi å se samme effekt på all fisken. Det vil være et betydelig steg i riktig retning og blir spennende å se, skriver Furnes til iLaks.

Krever mindre håndtering
Håndtering av fisken i forbindelse med lakselus er en av de største årsakene til høy dødelighet. Flere har tatt til orde for at større smolt er mer motstandsdyktig, og at kortere tid i sjø gir lavere risiko for dødelighet som følge av lus, sykdom og andre påkjenninger som fisken kan utsettes for.

Les også: Over 100 millioner laks døde i oppdrett i fjor. Dette er hovedårsakene.

Griegs resultater tyder også på dette. Ifølge Furnes ble 65 prosent av alle fiskegruppene i Rogaland slaktet ut – uten å ha blitt behandlet for lus – i 2023.

– Snittvekten på 2022-generasjonen i Rogaland, den vi nå har slaktet, var på rundt 680 gram ved utsett. Vi så betydelig lavere dødelighet i denne generasjonen (13 prosent) sammenlignet med snittet i PO2. Men også her ble dødeligheten dratt opp av fisken som sto lengst i sjøen. Av 2023-generasjonen har vi så langt kun slaktet ut fisk som var cirka ett kilo ved utsett. På disse fiskegruppene ser vi enda lavere dødelighet så langt, på 8,3 prosent, sa Furnes til iLaks i mars.

Hun tar imidlertid forbehold om at dødelighetstallene vil stige, etterhvert som de slakter ut fisken som har stått lenger i sjø.