Slik blir hundremillioners-anlegget til Fossing Storsmolt

Nyheter
2896

Fossing Storsmolt investerer 100 millioner i nytt settefiskanlegg på grensen mellom Kragerø og Bamble i Telemark.

På et gammelt nedlagt industriområde bygger Fossing Storsmolt for tiden et nytt settefiskanlegg, skriver Kragerø Blad Vestmar.

Planen er at anlegget skal stå ferdig i september 2019. Den første leveransen vil bli på våren i 2020.

FOTO: Fossing Storsmolt

– I vårt anlegg i Fossing skal det bygges et anlegg med ti kar i første byggetrinn. Seks kar får en diameter på 13 meter og hvert rommer 600 kubikkmeter vann. De øvrige fire karene har en diameter på 17 meter og rommer 1.200 kubikkmeter vann. Til sammen dreier det seg om kar som totalt rommer 8.000 kubikkmeter og skal bidra til å gi en årlig produksjon på cirka fem millioner laksesmolt, sier daglig leder Ole Marius Farstad i Fossing Storsmolt. Han håper de kan støpe dekkene til karene i løpet av oktober.

I oktober i fjor fikk fikk selskapet tillatelse til å regulere og tappe vann fra det vernede Lona-vassdraget ved Kragerø.

– Etter at tillatelsene var på plass, måtte vi gjøre investeringer på flere av de allerede eksisterende dammene i nedslagsfeltet. Dette har vært investeringer i størrelsesorden åtte-ti millioner kroner, og arbeidet med å utbedre demningene startet allerede i januar i år. Dette er også arbeider som vil pågå utover i neste år. Alt dette før oppdrettsanlegget har startet opp, sier Farstad.

I det første driftsåret regner Farstad med at omsetningen vil ligge på mellom 70 og 80 millioner kroner, og han sier til avisen at det allerede har vært «enorm pågang» fra kunder.