Slaktet landbasert laks på Sørlandet: Fisken gikk fra 160 gram til slaktevekt på ni måneder

Nyheter
0

EcoFishCircle gjennomfører mandag siste slakting av laks fra testanlegget i Lyngdal. Dette er en viktig milepæl for etablering av sirkulært oppdrett på land.

Laksen som slaktes har matfisk-størrelse og har en høyere vekstrate enn i sjø med en vekst fra 160 gram til 4-5 kg på ni måneder. Dette er både raskere og mer effektivt enn eksisterende landbaserte og sjøbaserte oppdrettsanlegg. På sikt håper selskapet at produksjonskostnaden skal være under 30 kroner kiloen.

– Testen gir proof of concept og starten på et verdensgjennombrudd for landbasert, sirkulær og bærekraftig fiskeoppdrett. Vår teknologi gir bedre fiskehelse, vekstrate og miljøavtrykk enn i sjø, sier en offensiv daglig leder i EcoFishCircle, Jarle Dragvik, i en pressemelding.

Kostnad
Dødeligheten på 1,6 prosent er også bemerkelsesverdig mye lavere enn oppdrett i sjø, som kan ha en dødelighet på over 20 prosent. Ved forrige veterinærkontroll fikk EcoFishCircle full score på fiskehelse og ingen sårdannelser, noe som ofte er et problem i sjøbasert oppdrett.

Les også: Oppdrettsprosjekter sikter på 2,8 millioner tonn laks på land

Foto: Sindre Nordeide

– Vi har både lavere kapitalkostnad og operasjonell kostnad enn tradisjonelle RAS-anlegg. Risikoen i prosjektet er redusert til en liten brøkdel av det andre har rapportert på grunn av separate tanker, noe som gjør det svært skalerbart og krever lavere initial investering, sier Terje Mikalsen, gründer og største eier i selskapet.

På sikt vil fisken bli selvforsynt av protein, som utgjør 30 prosent av fôret, gjennom banebrytende teknologi for proteinproduksjon gjennom CO2-fangst. Dette vil gjøre prosessen enda mer bærekraftig og effektiv både med tanke på kostnader og drift, og gjøres i samarbeid med datterselskapet Gas2Feed.

Lokale eiere
– Dette skal gi bedre fiskevelferd, enkel oppskalering og mer energieffektiv drift, som igjen reduserer miljøavtrykket. På sikt skal karbonavtrykket være 40 prosent lavere enn ved tradisjonell oppdrett, sier Dragvik.

Foto: Sindre Nordeide

Bak EcoFishCircle står lokale gründere, investorer og initiativtakere. Til nå er det investert rundt 20 millioner kroner i piloten. Største eier er Terje Mikalsen, Ellen Ewald og Lista Fisk, og sammen kontrollerer de 77 prosent av aksjene. Mikalsen er størst, med 58,5 prosent av aksjene.

– Vi ser frem til å fortsette å utvikle banebrytende teknologi som kan drive en mer bærekraftig og effektiv oppdrettsindustri, avslutter Dragvik.

EcoFishCircle skal fremover skalere videre satsing, og sikter på å bli en viktig arbeidsgiver og industriaktør på Sørlandet.

Foto: Sindre Nordeide