Oppdrettsprosjekter sikter på 2,8 millioner tonn laks på land

Kommentarer
0

Og stadig flere av dem bygges der hvor sluttkundene holder til.

De siste skuddene på stammen er Katahdin Salmon og Aquacultured Seafood. Førstnevnte skal bygge et 10.000 tonns RAS-anlegg i Millinocket, Maine, mens sistnevnte vil føre opp et 5.000 tonns tilsvarende anlegg i Grimsby.

iLaks har utarbeidet en oversikt over 123 forskjellige selskaper som vil realisere landbaserte oppdrettsanlegg for laks. Til sammen vil disse produsere 2,79 millioner tonn fisk årlig – dersom de blir realisert.

En håndfull av dem er allerede i gang med produksjon og slakt. Enda noen flere har hentet penger for å delfinansiere fabrikkene og innledet grunnarbeid. Men den store majoriteten har presentert fancy tegninger, har søkt om konsesjon og lokalitet og har snakket løst med investorer og banker om kapital.

Foto: Gigante Salmon

Stopper ikke
– Etterspørselen etter laks har og er vært fantastisk, og kommer til å forbli veldig god. Utviklingen som sådan vil ikke stoppe opp, men da vil det skje andre plasser, uttalte Mowis konsernsjef Ivan Vindheim i forbindelse med fremleggelsen av årsresultatet onsdag.

Mowi-toppen mener også grunnrenteskatten vil akselerere utviklingen av oppdrettsindustrien på land, og «da vil ikke Norge lenger ha et fortrinn».

Grieg Seafood gjentar budskapet idag: «Investeringer vil allokeres til oppdrettsregioner med det største potensiale for bærekraftig og lønnsom utvikling og vekst», heter det i kvartalsrapporten.

Det er da også trenden. Av de 13 siste offentlig kjente landbaserte oppdrettsanlegg for laks, er kun to av dem i Norge.

Salmon Evolution på plass i Oslo. Foto: Meny Tveita

Utviklingen, særlig anført av Salmon Evolution, viser at det er mulig å produsere laks på land – til riktig kvalitet. Overfor investorene er det alltid mer betryggende å servere sashimi enn excel-ark når en skal hente penger.

Overdimensjonerte
Lønnsomheten er foreløpig fraværende.

Det skyldes i første rekke skala, ingen av aktørene produserer og slakter nevneverdige volumer i sine overdimensjonerte fabrikkhaller. Salmon Evolution har forlengst varslet ekspansjonsplaner i Sør-Korea og USA.

Kompetent arbeidskraft er også et knapphetsgode. Dette er nybrottsarbeid.

For Norge, og en rekke andre europeiske land, er også tilgang på strøm en flaskehals. Dette er kraftkrevende industri. Og da blir energisikkerhet og -pris avgjørende for å kunne finansiere og realisere prosjektene.

Visibiliteten i markedet for laks, som tross alt er det viktigste i selskapenes kalkyler, er fortsatt fordelaktig. Både Mowi og Grieg har guidet to prosent tilbudsvekst globalt – i et marked som normalt vokser 2-3 ganger mer enn det. Det tyder på fortsatt svært høye laksepriser og gunstige rammebetingelser.

For hvis laksen ikke vil bli produsert til sjøs, vil den etter alle solemerker i økende grad produseres på land.

Re: Oceans anlegg Säffle i Sverige. Foto: Re:Ocean