Skretting ARC endrer varslingsrutiner etter fiskedød

Nyheter
995

I mai døde 2.000 fisk i en startfôringshall, og i juni døde rundt 10.000 yngel ved anlegget til Skretting ARC (Aquaculture Research Centre) på Lerang i Forsand kommune i Rogaland. Mattilsynet ble aldri varslet særskilt om hendelsene, som ble oppdaget under et rutinetilsyn i september.

Daglig leder ved Skrettings forskningsstasjon, Atle Fiskå, bekrefter episodene overfor iLaks. Han sier dødelighetstall ved stasjonen blir innrapportert til Mattilsynet hver måned.

– Våre rutiner sier at vi skal varsle Mattilsynet særskilt hvis det er mer enn 2.000 kilo fisk som dør. I disse to separate hendelsene var den totale biomassen rundt 1,5 kilo, og fôringen hadde nesten ikke startet. Det ble derfor ikke varslet særskilt, men hendelsene ble rapportert inn under den regulære månedsrapporteringen, understreker Fiskå.

Det var lokalavisen Strandbuen, som først omtalte selve hendelsene.

Fiskå innrømmer at selskapets varslingsrutiner kunne vært bedre tilpasset yngel og småfisk når de skal varsle Mattilsynet spesielt.

– Vi har nå besluttet å inkludere mengden død fisk med tanke på totalantallet, og ikke kun biomasse, i våre varslingsrutiner, sier Fiskå til iLaks og legger til:

– Vi tar alle nødvendige forhåndsregler for å sikre dyrevelferden ved vår forskningsstasjon på Lerang, og har hatt en god dialog med Mattilsynet i disse sakene.

I august skrev iLaks at Skretting ARC også ønsker å drive oppdrett av rensefisk på forskningsstasjonen. Ifølge Fiskå skal Skretting ARC forske på rognkjeks, i tillegg til de tre leppefiskartene berggylt, bergnebb og grønngylt. Han sier en slik konsesjon for forsøksformål, vil hjelpe til på fôrutviklingen.