Skjerneset-gruppen konkurs: – Svært prekær situasjon på kort sikt

Nyheter
0

Skjerneset-gruppen er konkurs etter et hardt år for datterselskapet, Mork Rensefisk.

– Mens denne prosessen pågår, vil ikke Skjerneset Gruppen og dets døtre være i stand til å innfri sine forpliktelser mot sine leverandører og andre kreditorer. Selskapet beklager dette på det sterkeste, og vil gjøre sitt ytterste for å finne langsiktige, gode løsninger til det beste for alle interessenter i Skjerneset Gruppen på kort og lang sikt.

Det skriver Skjerneset-gruppen, ved daglig leder Øyvind Mølmann og styreformann Roar Henden, i en melding til leverandører og kreditorer.

16. november ble det registrert i Brønnøysundregisteret at Skjerneset-gruppen og datterselskapet Mork Rensefisk er begjært konkurs av Møre og Romsdal Tingrett. 17. november gjelder det samme for datterselskapet Hareid Rensefisk.

Averøy-gruppen har vært landets største produsent av rognkjeksrogn, og satser også på berggylt.

Les også: Norges største produsent av rognkjeksrogn vil etablere seg i et gammelt trandamperi i Finnmark

CEO i Skjerneset-gruppen, Øyvind Mølmann, forklarer konkursen med et utfordrende år for datterselskapet Mork Rensefisk, som produserer berggylt. Foto: Privat/LinkedIn

Tapte over 30 millioner kroner
Først fikk de utfordringer med kvaliteten på larver. Ifølge gruppen var det god kvalitet på egne larver, men de kjøpte også et 60 dager gammelt parti fra en annen leverandør, som viste seg å ha høyere dødelighet/dårligere kvalitet. Kundene ønsket ikke å kjøpe den gjenværende yngelen.

Selskapet anslår at dette ga et tap på 10 millioner kroner.

Så mottok de en vesentlig lavere mengde larver fra to leverandører enn forventet. Bortfallet av råstoff førte til at årets verdiskapning ble redusert med ytterligere 12 millioner kroner.

Deretter tapte de 12 millioner kroner til.

Rammet av sykdom
Det siste tapet skyldes sykdom i anlegget, skriver Mølmann og Henden. I begynnelsen av oktober fikk de varsel om økt dødelighet i hos en kunde i de siste leveransene.

Da gjennomførte de undersøkelser og prøvetaking i sitt eget anlegg, som ga utslag i tre av 17 tanker. I samråd med Åkerblå ble det besluttet antibiotikabehandling av den syke fisken, men behandlingene var ikke effektive nok.

Styret besluttet, etter råd fra veterinær og egen biologisk ansvarlig, å destruere all yngelen som var igjen, for rundt to uker siden. Sykdommen i anlegget påførte selskapet et ytterligere tap på cirka 12 millioner kroner.

– Etter tap på over 30 millioner kroner er selskapet i en svært prekær situasjon på kort sikt, skriver de.

Ber om betalingsstans
– Samtidig har Mork Rensefisk en suveren markedsposisjon og kompetanse som gir grunnlag for lønnsom drift de nærmeste årene. Selskapet trenger nå en prosess med sine eiere, kreditorer, leverandører og kunder for å løse de kortsiktige utfordringene og utnytte de mulighetene som selskapet ser for 2024 og årene fremover.

Gruppen ber om at leverandører og kreditorer aksepterer full betalingsstans, slik at selskapet kan drive videre inntil en løsning forhåpentligvis er på plass.

Sørøya Rensefisk består
Mølmann presiserer per mail at det ikke er begjært oppbud for Sørøya Rensefisk, som startet opp produksjon av øyerogn fra rognkjeks i mai 2022.

– Driften på Sørøya har gått eter planen i år. Selskapet er lønnsomt og bekrefter sin markedsposisjon ved at ordre for neste år har startet å komme inn.

Mork Rensefisk omsatte i 2022 for 18,8 millioner kroner, mot i underkant av én million kroner året før. Driftsresultatet var -20 millioner kroner i 2022, og -17,9 millioner kroner i 2021.

Selskapet står oppført med en egenkapital på -37,2 millioner kroner, og en gjeld på 103,6 millioner kroner, ved utgangen av 2022.

Skjerneset-gruppen hadde i 2022 et driftsresultat på nesten -12 millioner kroner, en egenkapital på 42,1 millioner kroner, og en gjeld på 3,7 millioner kroner.