Norges største produsent av rognkjeksrogn vil etablere seg i et gammelt trandamperi i Finnmark

Nyheter
1288

Averøy-bedriften Skjerneset Fisk ser nordover når de ønsker å utvide produksjonen.

«Etter økt etterspørsel på våre produkter, må vi utvide vår produksjon. Da plassen på Mork er utnyttet maksimalt og utsikten for mere plass der er minimal, tenker vi nytt. Dermed satte vi kursen nordover, langt nordover. Vi endte i Hasvik kommune. Der ble vi mottatt av både ordfører og rådmann med en fantastisk innstilling, «ingen problemer bare utfordringer». De har lagt alt tilrette for at vi skal få en rask etablering. Vårt nye anlegg vil mest sannsynlig bli på Sørvær», skrev Skjerneset Fisk på Facebook i forrige uke.

KART: Google

– Det at vi vil nordover har med vanntemperaturen å gjøre. På sommerhalvåret er temperaturen for høy utenfor Kristiansund, forklarer daglig leder Einar Helde til iFinnmark.

Produksjonen av rognkjeksrogn skal skje i et gammelt trandamperi, som selskapet skal leie av Hasvik kommune. Det skal brukes rogn fra lokalfisket rognkjeks.

Ifølge Helde ønsker Skjerneset Fisk å bruke rundt 2,5 millioner kroner på å ruste opp trandamperiet samt tre millioner kroner på nytt utstyr i det samme bygget.

Helde mener utfordringen med å etablere seg i Hasvik er flytransport, vei og værforhold. Rognen må være hos kunden 30 timer etter den blir tatt ut på anlegget.

iLaks har spurt Helde når han eventuelt forventer oppstart av anlegget.

– Det er en del å gjøre, men så fort alt det praktiske er på plass. Så det er vanskelig å si, svarer han.

Skjerneset Fisk hadde i 2019 en omsetning på 25 millioner kroner. Driftsresultatet endte på 5,8 millioner kroner, opp fra rundt 860.000 kroner året før.

Les også: Skjerneset Fisk er Norges største produsent av rognkjeksrogn: – Vi må bygge ut enda mer. Markedet er enormt