Skjenker en halv milliard til NRS-aksjonærene

Nyheter
1185

Meglerhus ser økte underliggende verdier etter helgens konsesjonsfangst.

Fredag kveld ble det kjent at Norway Royal Salmon (NRS) har fått tilsagn om 7,7 utviklingskonsesjoner fra Fiskeridirektoratet. Konsesjonene er knyttet til oppdrett av laks til havs gjennom selskapet Arctic Offshore Farming.

Les også: Storfangst for NRS

Offshore-konstruksjonen er utviklet i samarbeid med Aker og Aker Solutions, som har lang erfaring med utvikling av produksjonsløsninger til havs for olje- og gassindustrien.

Store verdier
Tilsagnet om utviklingskonsesjoner fra Fiskeridirektoratet innebærer en overføring av store verdier fra staten til trondheimselskapet.

I køen av gratulanter til selskapet står Sparebank1 Markets’ lakseanalytiker Tore A. Tønseth.

«Dette er positive nyheter for NRS. Basert på dagens markedsverdi av en konsesjon, justert for høy capex og konvertering av konsesjoner, tar disse prosjektene rundt 500 millioner kroner i unrisked verdi til NRS-aksjonærene. Det vil ta noen år før enhetene er i drift, og det er tydeligvis ekstraordinær prosjektrisiko knyttet til ny teknologi som implementeres. Vi tror det er rimelig å legge til 30 prosent rabatt for å reflektere prosjektets risiko og tidsforsinkelse. Hvis vi bruker denne rabatten, er estimert prosjektverdi rundt 370 millioner kroner, eller 8,4 kroner per NRS-andel (5,3 prosent av dagens børsverdi)», skriver Tønseth i et kundenotat mandag morgen.

Stiger
Tønseth har nøytral anbefaling på NRS-aksjen, men ser en økt oppside etter denne nyheten.

I alt er dette bullish nyheter for NRS, og selv om NRS har nådd vårt gamle kursmål på 150 kroner, tror vi det kunne være mer opp i dette tilfellet. Vi setter vår anbefaling og kursmål under vurdering.

Like etter børsåpning mandag morgen stiger NRS 2,5 prosent. Aksjen er sist omsatt for 163,50 kroner.