Skal levere vedlikeholdssystem til 250 Mowi-lokaliteter: – Bruken av digitale verktøy i oppdrettsselskap har økt betraktelig

Nyheter
1401

Teknologi- og rådgivingsselskapet Aqua Knowledge, eid av Mørenot, har landet en avtale om levering av drifts- og vedlikeholdssystemet Aquacom til samtlige Mowi-lokaliteter i Norge, Skottland og Irland.

Avtalen ble inngått for noen måneder siden, men er først blitt kjent nå. Aquacom, som tidligere het MMCD, brukes i dag i hele verdikjeden i havbruksnæring fra stamfisk, klekkeri og settefiskanlegg til servicefartøy, sjøanlegg og slakteri.

– Mye har tidligere vært styrt av lover og forskrifter fra Fiskeridirektoratet og Sjøfartsdirektoratet, men vi ser nå at selskapene setter større interne krav til blant annet vedlikehold av utstyrspark og sporing for å nevne noe, sier salgssjef Ole T. Matre i Aqua Knowledge til iLaks.

– En kunde kan ønske å søke etter serienummer på undervannskamera for å se hvor kameraet er, de ønsker å se hvor kamera har vært tidligere, hvor mange avvik er registrert på det og så videre. Slike detaljer og datafangst er viktig for kunden slik at de over tid kan bruke dataene som beslutningstøtte, eksemplifiserer han.

250 lokaliteter
Matre mener bruken av digitale verktøy i oppdrettsselskapene har økt betraktelig de siste årene, og at det kreves en kontinuerlig utvikling for å tilpasse seg krav til næringen og de krav selskapene setter selv.

Nå skal altså alle lokaliteter til Mowi i Norge, Skottland og Irland ta i bruk systemet.

– Vi har over flere år hatt Mowi Region Sør og Mowi Scotland som brukere av Aquacom, og det er svært gledelig at vi fortsatt får beholde de som kunde og i tillegg implementere flere Mowi-regioner i Norge og i utlandet.

Totalt er det ifølge Matre snakk om rundt 250 lokaliteter.

– I tillegg kommer enda flere flåter og båter som også legges inn med tilhørende utstyr.

Ole T. Matre. FOTO: Aqua Knowledge

Matre sier videre at de har et eget team som jobber med implementeringen.

– Teamet har gjort en stor jobb med å få alle detaljene lagt inn. De første regionene er allerede ferdig implementert og har tatt systemet i daglig bruk på lokaliteter, flåter og båter, sier Matre.

Millionavtaler
Han ønsker ikke å si konkret hva avtalen er verdt for Aqua Knowledge, annet enn at det er snakk om «under tosifret antall millioner kroner.»

– Vi har ellers hatt en veldig god start på året med flere nye avtaler med kunder både i Norge og i utlandet, og med en forventet samlet verdi på et tosifret millionbeløp, legger han til.

Ifølge Matre har godt over 30 selskaper i dag abonnement på Aquacom.

– I løpet av året vil vi totalt passere 1.000 stykker matfisklokaliteter, landlokaliteter, flåter og større båter, avslutter han.

Mowi opplyser til iLaks at de har ingen kommentarer til avtalen på det nåværende tidspunkt.