Sist denne elven hadde furunkuloseutbrudd, døde tre tonn laks. Nå er et nytt utbrudd bekreftet

Nyheter
1015

Det er funnet 50-80 døde fisk i Sanddøla i Trøndelag.

– Vi har fått bekreftet at det dreier seg om et utbrudd av furunkulose etter prøver tatt av død fisk funnet før helgen, sier Jenny K. Domås, styreleder i Namsenvassdragets Elveeierlag til Trønder-Avisa.

Varmt vær, lav vannstand og høye temperaturer øker faren for sykdommen som smitter fra fisk til fisk. Elven er en sideelv til Namsen, og nå frykter man spredning. Det er derfor inngått en avtale med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) om å øke vannføringen i Namsen.

– NTE reagerte med det samme. Vannstanden blir nå doblet i Namsen, sier fiskeforvalter hos fylkesmannen i Trøndelag, Anton Rikstad.

Vannstanden i Sanddøla er på tre kubikk. Da tre tonn laks døde i forrige furukuloseutbrudd i 2008, var vannstanden nede på to kubikk.

Elveeierlaget jobber nå på spreng for å få rutiner på plass for telling av død fisk. Fisken som blir tatt opp vil bli ensilert og kvernet, for deretter å bli gravd ned. Dette er gjort etter avtale med Mattilsynet.