Sisomar vil investere 800 millioner kroner, men trenger mer vann

Nyheter
743
Smoltoppdretter vil produsere større fisk på land.

– Eierne ønsker større smolt, og mer av produksjonen skal foregå på land. Da er vi avhengig av tilgang på mer vann, forklarer daglig leder i Sisomar, Jon Meisfjord, til Saltenposten.

Utbyggingen er beregnet til å koste 800 millioner kroner.

Forrige uke sendte de inn søknad til NVE om å få ta ut mer ferskvann fra Straumvatnet i Sørfold. Vanntilgangen kan være utfordrende på sommeren når Siso kraftverk stopper opp for å fylle magasinene. Ved å lage en terskel i elva kan de sikre vanntilførselen. 

I dag har de konsesjon til å ta ut 1,6 kubikkmeter vann i sekundet. Nå har de søkt om å få ta ut 3 kubikkmeter i sekundet til vanlig, og 2,5 kubikkmeter i sekundet i den perioden kraftverkene står. 

Sisomar har inngått en intensjonsavtale med campingplassen og grunneieren ved siden av på den ene siden av elva. 

– Vi ser på mulighet for å utvide med ett til to byggetrinn på den tomta vi har i dag. Vi har også en positiv dialog med en grunneier om mulighet for større tomt, sier Jon Meisfjord til Saltenposten.

For å dekke behovet for mer sjøvann, vil selskapet bygge en ny pumpestasjon i samarbeid med Elkem Salten.

– Vi prøver også ut noe som kalles CO2-luftere i en av hallene, for å kunne gjenbruke vannet, sier Meisfjord til avisen.