Sisomar økte driftsresultatet med sju prosent

Nyheter
447

Smoltprodusenten Sisomar i Salten i Nordland fikk et driftsresultat på 23,8 millioner kroner i 2019 mot 22,3 millioner kroner i 2018. 

Resultatet før skatt endte på 14,7 millioner kroner i 2019. I 2018 var dette tallet 12,2 millioner kroner.

– Styret er godt fornøyd med resultatet og at vi klarer å opprettholde en god produksjon under bygging og renovering, i tillegg med lavt sykefravær, heter det i en Facebook-melding fra Sisomar.

Omsetningen for fjoråret oppgis ikke.

Vil utvide produksjon
Ifølge Sisomar ble det satt rekord i antall smolt og biomasse levert i fjor.

– Det ble i 2019 levert 8,45 millioner smolt med snittvekt på 188 gram, totalt i underkant av 1.600 tonn biomasse, skriver selskapet.

Videre opplyses det om at det er søkt om å utvide kapasitet innenfor dagens konsesjon på ni millioner smolt og bruk av 1.400 tonn fôr.

– Søknad om økt produksjon og utslippstillatelse, med en kapasitetsøkning til tolv million smolt og 2.200 tonn fôr/år, er sendt inn.

Tomtearealet ble også utvidet i 2019 med 6.500 kvadratmeter for fremtidig utvidelse. I september i fjor kom det fram at Sisomar gikk med utvidelsesplaner, men at tre problemstillinger måtte løses først.

Gjellesykdom
Men alt var ikke rosenrødt i 2019 for smoltprodusenten.

– Smoltutbyttet gikk dessverre ned fra 91 prosent i fjor til 86 prosent i år, skriver Sisomar.

Dette skyldes et tilfelle av pox-virus infeksjon våren 2019, som medførte forøket dødelighet.

– I tillegg har vi endret strategi for produksjon av mer stor smolt som påvirker utbyttet i produksjonen, legger styret til.