Siden 2012 har oppdretterne i Vesterålen har betalt 1,4 milliarder kroner i skatt

Nyheter
1171

Nordlaks alene har betalt en milliard kroner i skatt. 

Det viser tall som lokalavisen VOL har hentet inn. Avisen har kun inkludert den statlige selskapsskatten i regnestykket.

Nordlaks, Eidsfjord Sjøfarm, Gunnar Klo (Øyfisk) og Egil Kristoffersen & Sønner er selskapene som er tatt med i oversikten. Cermaq er ikke tatt med.

Suverent øverst troner Nordlaks som har betalt en milliard kroner i selskapsskatt siden 2012. Eidsvold Sjøfarm har betalt 285,9 millioner kroner, Gunnar Klo (Øyfisk) 61,3 millioner kroner og Egil Kristoffersen & Sønner 55,3 millioner kroner. Avisen påpeker at Gunnar Klo-konsernet har flere virksomheter, men at det er oppdrettsselskapet Øyfisk som genererer de største overskuddene.

Nordlaks-eier Inge Berg er glad for å bidra.

– Jeg opplever at Hadsel kommune og Vesterålen generelt har et positivt forhold til og ønsker å legge til rette for bærekraftig havbruk, og da er det veldig positivt at de ser at det også gir skatteinntekter til kommunene, forteller han.

Tommy Løveng Hansen, økonomisjef i Hadsel kommune, sier det betyr mye å ha selskapene i kommunen.

– Lokalt er vi mer opptatt av å ha store gode selskaper her, for det bidrar til høy sysselsetting, skatteinntekter og lav arbeidsledighet. Dette fører til at vi blir en attraktiv kommune, sier han.