Setter ut 15 000 smolt med lakselus

Nyheter
2221

Havforskningsinstituttet har søkt om tillatelse fra Miljødirektoratet til å sette ut 15 000 smolt med påslag av lakselus i Etnefjorden. Målet er å finne ut mer om hvordan lakselusa påvirker vill laksesmolt.

Prosjektleder Ørjan Karlsen tror det kan være verdens første forsøk av sitt slag.

– Jeg er ikke kjent med at denne metoden er prøvd ut før, sier Karlsen til Grannar.

Fanges ved retur
Og Karlsen har god oversikt over forskningsmiljøene i Norge, Skottland, USA og Canada.

I første omgang skal forskerne sette ut 10 000 individmerkede smolt på cirka 50 gram, hvor halvparten vil være infisert med mellom 10 og 15 lus.

Individene som kommer tilbake for å gyte i Etnevassdraget vil så bli fanget i ei laksefelle, og ved å sammenligne disse med laksen uten lus vil man forhåpentligvis få gode svar på hvordan lusa har påvirket overlevelsen, størrelsen og alderen.

Ytterligere 20 000
Og i 2018 håper de å sette ut nye 20 000 smolt.

– De første resultatene som vi får neste år vil ha mye å si for om vi fortsetter prosjektet og setter ut ny smolt neste år, sier Karlsen.

Om alt går etter planen vil forskerne presentere de første resultatene av forskningsprosjektet i 2019.