Servicebåt-flåten øker både i omsetning og lønnsomhet

Nyheter
1851

En foreløpig gjennomgang av Rambøll viser svært så gode tall for rederiene.

Rambøll-konsulent Einar Stephansen fører en oversikt over de flesteparten av landets servicebåter.

Han har gått gjennom 2016-regnskapene for 26 av omtrent 50 rederier. Rederiene han har sett på eier samlet 125 fartøy, som utgjør omtrent 50 prosent av kapasiteten i servicebåtnæringen.

Han mener man allerede nå kan trekke noen konklusjoner.

Lønnsomhet følger vekst
– 
I 2016 var omsetningsveksten i de 26 rederiene 35 prosent. Blir veksten tilsvarende i alle rederi var samlet omsetting i servicebåtnæringen i 2016 tett innpå 2.000 millioner kroner, sier Stephansen til iLaks.

Stephansen sier videre at tallene viser så langt at lønnsomheten har holdt følge med veksten.

 

EBITDA økte med 30 prosent, driftsresultatet økte med 35 prosent og ordinært resultat gikk opp 40 prosent, viser gjennomgangen så langt for selskapene.

Store forskjeller
Stephansen forklarer årsakene til økningen i resultat.

– Det er en mer effektiv utnyttelse av både mannskap og av gamle fartøy, men det er store forskjeller mellom de enkelte rederiene. Kostnadsveksten fra 2015 har kommet under bedre kontroll, sier han.

Høy EBITDA gir god selvfinansieringsevne. De 26 rederiene har selvfinansiert 43 prosent av investeringene, resten er finansiert ved lån og leasing.